Etusivu » Asuinalueet » Tampereen läntisen keskuksen rakentaminen alkaa
Sponsoroitu

Metsä Boardin vanha sellutehdas Hiedanrannassa saa uuden elämän kulttuurin, luovien alojen toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen kotina. Lisäksi alueelle rakennetaan kodit 25 000 asukkaalle. Tehtaalla on yleissuunnitelmassa tärkeä paikkansa osana keskustaa ja koko kaupunginosaa.

– Kaupunginosan rakentaminen alkaa tehtaan pohjoispuolen kortteleista. Asemakaavaa käynnistetään tammikuussa, samalla suunnitellaan tonttien kilpailutuksia. Tampereen kaupunki ohjaa maankäyttöä Hiedanrannan Kehitys Oy:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen sekä tavanomaisen asemakaavoitusprosessin mukaisesti. Rakennuttajille ja rakentajille suunnatussa markkinainfossa 27.1. kerromme tavoitteista ja aikatauluista sekä vastaamme kysymyksiin, kertoo Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinonen.

Tampereen kaupunki osti vuonna 2014 vanhan tehdasalueen, josta rakentuu Tampereen läntinen keskus. Kunnostamiskelpoiset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset pyritään säilyttämään ja kunnostamaan uuteen käyttöön. Tarkoitus on myös etsiä keinot, joilla kaupunginosasta voi tulla hiilinegatiivinen.

Pinta-alaltaan 246 hehtaarin kokoinen kaupunginosa tulee koostumaan kolmesta osa-alueesta: keskustasta, Järvikaupungista ja uudesta Lielahdesta. Ratikka kulkee alueen kautta ja matkaa keskustaan on noin neljä kilometriä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan 2023 ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa vuonna 2024.

Hiedanranta tarjoaa jo nyt lukuisia mahdollisuuksia niin vapaa-ajan viettoon kuin työhön. Ravintoloiden ja kahviloiden lisäksi alueella on muun muassa käsityöläisten kansoittama Paja, joka on jatkossakin olennainen osa Hiedanrantaa.

Tulevaisuudessa Hiedanrannan kaupunginosassa on palvelujen, sujuvan joukkoliikenteen ja viihtyisien asuinkorttelien lisäksi bulevardeja, peli- ja leikkikenttiä, istutusalueita, pihoja, puistoja ja rantoja kauniilla Näsijärvi-maisemilla.

Hiedanrantaa kehitetään yhden osakeyhtiön mallilla

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 19.10.2020 raitiotien jatkamisen lisäksi muuttaa Hiedanrannan yhtiömallia. Tulevan kaupunginosan kehitysvastuu siirtyy kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistamalle Hiedanrannan Kehitys Oy:lle, jolle siirtyvät vuodenvaihteessa Hiedanrannan maa-alueet ja rakennukset lukuun ottamatta Lielahden kartanoa puistoalueineen.

Päätöksen myötä yhtiön ja kaupungin välille laaditaan yhteistyösopimus Hiedanrannan alueen kehittämisestä. Yhden yhtiön malli keventää kaupungin käyttötalousmenoja ja investointeja sekä samalla nopeuttaa alueen rakentamisprosessia. Yhtiö kattaa toimintansa ja alueen kehittämisen kustannukset maaomaisuuden myynnillä.

Tampereen Hiedanrannan rakentaminen alkaa 2023:

• Kodit 25 000 asukkaalle
• Työpaikat 10 000 tekijälle
• Neljä kilometriä Tampereen keskustasta, 14 minuuttia ratikalla

Hiedanrannan rakentaminen alkaa Pohjoiskortteleista. Markkinainfossa kerroimme tavoitteista, toimintatavoista ja aikatauluista sekä vastasimme kysymyksiin. Lataa kooste 27.1. markkinainfossa käsitellyistä asioista.

Next article