Etusivu » Kiertotalous » Biokaasusta uutta liiketoimintaa maaseudulle
Sponsoroitu

Biokaasutuotannon myötä maaseudulla voidaan vähentää tuontienergian tarvetta sekä käyttää sivuvirtoja entistä paremmin hyödyksi.

Biokaasun positiiviset vaikutukset öljyä korvaavana polttoaineena eivät liity ainoastaan liikennekäyttöön tai energiantuotantoon – biokaasun tuotanto ja sen hyödyntäminen ovat BioKaMa-hankkeen projektipäällikön Ritva Imppolan mukaan myös kiertotaloutta parhaimmillaan.

Avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun kiihdyttäjinä ovat suomalaiset maatilat.

– Huomionarvoista kuitenkin on, että maatiloilla on potentiaalia nykyistä selvästi laajempaan biokaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen, Imppola muistuttaa. 

Uusia mahdollisuuksia maaseudun yrityksille tuo etenkin biometaanin lisääntyvä käyttö liikenteessä.

– BioKaMa-hanke edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on aikaansaada yhteistyötä tilojen ja yritysten välillä biokaasutuotannon aikaansaamiseksi ja biokaasun hyödyntämiseksi. 

BioKaMa-hanke – Biokaasua ja biometaania maatiloilta

Suomen maaseudun biokaasutuotannosta saamien hyötyjen saavuttamiseen tarvitaan eri toimijoiden kiinteää yhteistyötä.

– Olemme tehneet selvitystä ja käyneet keskusteluja maatilojen kanssa. Biokaasun tuotannon aloittaminen herättää laajaa kiinnostusta, Simo Mäenpää BioKaMa-hankkeen yhteistyökumppani Centriasta-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Tähtäimessä on, että biokaasua kyetään toimittamaan niille alueille, joilla siitä on erityistä kysyntää. Tällä tavoin teknistaloudellista hyötyä voidaan kasvattaa selvästi nykyisestä. Mäenpään mukaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla raja tulee kuitenkin aina vastaan, kun volyymia ei ole riittävästi. 

– Siksi meidän tulee löytää uusia toimivia ratkaisuja, joiden avulla tuottajat voivat tuottaa kaasua kannattavasti myös pienessä mittakaavassa tai tekemällä yhteistyötä ja kasvattamalla volyymiä riittävälle tasolle.

Uusia ratkaisuja kiertotalouden edistämiseksi

Next article