Etusivu » Rakentaminen » Keskustan kehittäminen lisää kaupungin elinvoimaa
Rakentaminen

Keskustan kehittäminen lisää kaupungin elinvoimaa

Kuva: Pexels

Väestön ikääntyminen ja palvelujen murros vaikuttavat myös kaupunkeihin. Kaupungit panostavatkin asukkaiden viihtymiseen, liikkumisen helppouteen ja yritysten menestymiseen.


avatar

Janna Puumalainen

strategiajohtaja, Joensuun kaupunki

1. Miten ja mitä osa-alueita tulee kehittää, jotta saamme luotua tulevaisuuden kaupunkeja?

On pystyttävä kehittämään sekä fyysistä ympäristöä, ihmisten osallisuutta ja siitä kumpuavaa aktiivisuutta että osaamisesta ja urbaanista tiivistymisestä syntyviä elinvoiman elementtejä. Teemme yhteistyötä osana pohjoismaisten fiksujen kaupunkien verkostoa.

2. Miten te konkreettisesti kehitätte kaupunkianne tällä hetkellä?

Joensuun kunnianhimoisin tavoite on olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Olemme vuodesta 2012 alentaneet ilmastopäästöjämme lähes kolmanneksella. Ilmastokumppaneina kaupungilla on yliopiston lisäksi esimerkiksi Abloy, John Deere ja Fortum.

3. Miten te pyritte parantamaan elinvoimaisuuttanne eri näkökulmista?

Joensuu on koulutuksen ja opiskelijoiden kaupunki, lähes kolmannes asukkaistamme on alle 25-vuotiaita. Elinvoimaista Joensuuta rakennetaan humaanilla pääomalla. Tuhat kansainvälistä opiskelijaa vuosittain on kaupungille merkittävä mahdollisuus.

4. Minkälaisia palveluita ja keitä te mielestänne tarvitsette kaupunkiinne, jotta kehitys saadaan konkreettisesti toteutettua?

Haluamme uusia investointeja ja työpaikkoja, mutta myös tapahtumia, liikuntaa ja uusia kulttuurin aloitteita. Panostamme kaupunkikeskustan elinvoimaisuuteen, viime vuonna kaupunkiin valmistui yli tuhat uutta asuntoa.


avatar

Timo Kenakkala

kaupunginjohtaja, Hämeenlinna

1. Miten ja mitä osa-alueita tulee kehittää, jotta saamme luotua tulevaisuuden kaupunkeja?

Jotta kaupunki houkuttelisi asukkaita tarvitaan monipuolisia asumisen mahdollisuuksia ja liikkumisen helppoutta sekä urbaania fiilistä eli tapahtumatarjontaa. Kehitetään tulevaisuuden osaamista, yritysten vahvuuksia sekä työllistämistä.

2. Miten te konkreettisesti kehitätte kaupunkianne tällä hetkellä?

Keskustan elävyyden lisääminen ja kaupungin saavutettavuus junalta käsin ja helppo liikkuminen. Käynnissä on muun muassa Keskustavision päivittäminen ja Hiilineutraali Hämeenlinna -työ. Elinvoimaekosysteemi yhdessä alueen yritysten, oppilaitosten, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa.

3. Miten te pyritte parantamaan elinvoimaisuuttanne eri näkökulmista?

Panostamme keskustan sekä asemanseudun vetovoimaisuuteen. Osaamisen kehittäminen nuorten, opiskelijoiden ja yrittäjien tulokulmasta. Tapahtumastrategia sekä pöhinän luonti viestivät kaupungin brändiä ja lisäävät kaupungin houkuttelevuutta.

4. Minkälaisia palveluita ja keitä te mielestänne tarvitsette kaupunkiinne, jotta kehitys saadaan konkreettisesti toteutettua?

Haluamme houkutella kaikkia ikäryhmiä, erityisesti nuoria työssäkäyviä lapsiperheitä, jotka arvostavat hyviä palveluita ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä yrityksiä, jotka menestyvät täällä ja houkuttelevat alueelle uusia yrityksiä.


avatar

Timo Rysä

kaupunginarkkitehti, Ylöjärvi

1. Miten ja mitä osa-alueita tulee kehittää, jotta saamme luotua tulevaisuuden kaupunkeja?

Kiinnittämällä aiempaa enemmän huomiota kaupunkirakenteen eheyteen, alueiden saavutettavuuteen sekä keskustojen viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen. Jokainen uusi hanke on mahdollisuus tehdä parempaa, toimivampaa ja viihtyisämpää ympäristöä.

2. Miten te konkreettisesti kehitätte kaupunkianne tällä hetkellä?

Keskustaa uudistavalla täydennysrakentamisella, hyvinvointia tukevalla puisto- ja liikuntapaikkarakentamisella, monipuolisilla ja viihtyisillä asuinalueilla sekä ylikunnallisilla kehityshankkeilla (esimerkiksi raitiotien yleissuunnitelma, Teivon aluekehityshanke).

3. Miten te pyritte parantamaan elinvoimaisuuttanne eri näkökulmista?

Tuomalla uusia asukkaita keskustan kehittyvien palveluiden ja hyvien kulkuyhteyksien äärelle, käymällä aktiivista vuoropuhelua paikallisten yrittäjien ja yrittäjäyhdistysten kanssa sekä kehittämällä veto- ja elinvoimaisia yritysalueita.

4. Minkälaisia palveluita ja keitä te mielestänne tarvitsette kaupunkiinne, jotta kehitys saadaan konkreettisesti toteutettua?

Ihmisten tarpeista kumpuaville, elämää helpottaville ja iloa tuottaville palveluille on aina kysyntää. Ylöjärvi tarjoaa iästä ja elämäntilanteesta riippumatta loistavat puitteet aktiivisille, monipuolisille ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneille ihmisille.


avatar

Susanna Slotte-Kock

kehitysjohtaja, Vaasan kaupunki

1. Miten ja mitä osa-alueita tulee kehittää, jotta saamme luotua tulevaisuuden kaupunkeja?

Pohjolan energiapääkaupungissa Vaasassa uskomme yhteistyön voimaan – täällä jopa kilpailevat yritykset voivat tehdä yhteistyötä. Meille sekä seudulliset että kansainväliset yhteistyöverkostot ovat tärkeitä, täällä toimii triple helix -malli, jossa julkiset toimijat, korkeakoulut ja yritykset tekevät yhteistyötä.

2. Miten te konkreettisesti kehitätte kaupunkianne tällä hetkellä?

GigaVaasa-tehdasalueelle on kaavoitettu Euroopan suurimpia tontteja akkuvalmistajille. Vaasan ja Uumajan yhteiselle laivayhtiölle on rakenteilla hybridilaiva, johon sekä globaalit että pk-yritykset tuovat osaamistaan. Wärtsilä investoi Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskukseen. Intohimonamme on maailman pelastaminen, kaupunki edistää tätä ja alueen yritykset tekevät innovaatioita ja tuotteita, jotka osaltaan pelastavat maailmaa.

3. Miten te pyritte parantamaan elinvoimaisuuttanne eri näkökulmista?

Vaasa on nuorekas yliopistokaupunki. Keskustan läheisyyteen keskitetään uutta asumista ja suunnitteilla olevasta Wasa Stationista on tulossa urbaani kohtaamispaikka ja tapahtumakeskus. Uudet innovaatioalustat, kuten VEBIC -tutkimusalusta, hyödyntävät sekä korkeakouluja että yrityksiä. Englanninkielistä koulutuspolkua laajennetaan.

4. Minkälaisia palveluita ja keitä te mielestänne tarvitsette kaupunkiinne, jotta kehitys saadaan konkreettisesti toteutettua?

Globaalit yritykset tarvitsevat innovatiivisia osaajia ja tarjoavat kansainvälisen työympäristön. Yritysyhteistyön ja uusien koulutusohjelmien kautta pyrimme juurruttamaan opiskelijat ja osaajat kaupunkiimme. Kaupunki tarjoaa laadukkaat palvelut sekä tapahtumia ja elämyksiä asukkailleen.

Next article