Etusivu » Rakentaminen » Parempi sairaala nopeammin ja kustannustehokkaammin
Sponsoroitu

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 valmistuu neljä vuotta suunniteltua nopeammin. Toimintaympäristön muutos, vanhojen tilojen odotettua huonompi kunto ja kustannuskysymykset ajoivat päivittämään hankkeen jo toimintavalmiin rakennussuunnitelman. Seurauksena oli satojen miljoonien kustannussäästöt ja paremmat tilat nopeammin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hankkeen päätöksenteosta ovat kankeus ja byrokratia kaukana. Vuodesta 2012 lähtien perusteellisesti suunnitellun hankkeen rakennustyöt pistettiin keväällä 2018 kolmessa kuukaudessa uusiksi.

– Vuosien varrella toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja vanhan sairaalan kunto osoittautui ennakoitua heikommaksi. Tilanteen uudelleenarviointi paljasti, että vanhojen tilojen peruskorjaaminen tulee uudisrakentamista kalliimmaksi. Toisenlainen rakentamisen vaiheistus vähentäisi myös henkilökunnalle ja potilaille epäedullisten väistöjen tarvetta, Tulevaisuuden sairaalan ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio sanoo.

Alkuperäinen yleissuunnitelma perustui vanhan saneeraamiseen ja purkamiseen yhtäaikaisesti uuden rakentamisen kanssa.

–  Tämä olisi edellyttänyt toimintojen siirtämistä väistötiloihin siksi aikaa, kun vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan. Myös väistötilat olisi pitänyt remontoida potilastyöhön sopivaksi, kunnes ne pian uuden valmistumisen jälkeen olisi kuitenkin purettu, Tampio avaa tehottomaksi osoittautunutta toteutussuunnitelmaa.

Ratkaisuna rakennuskorkeus

Uusi yleissuunnitelma vähentää riskejä ja kustannuksia. Rakentamisen järjestystä ja rakennusten kokoa muuttamalla tilat saadaan yhden muuton taktiikalla nopeammin vastaamaan uuden terveydenhuoltolain vaatimuksiin.

– Uusi laki keskittää erikoissairaanhoidon yliopistollisiin sairaaloihin, mikä lisää OYS:ssa erityisesti kirurgisten toimenpiteiden määrää huomattavasti. Tämä yhdessä vanhojen tilojen nopean rapistumisen kanssa lisäsi potilastyön kiireellistä tarvetta uusiin tiloihin. Esimerkiksi päivystys saa uudet tilat jo neljä vuotta aikaisempaa suunnitelmaa nopeammin.

Tulevaisuuden sairaala toteutetaan palvelumuotoilun periaatteella, jossa asiakaslähtöisyys ohjaa kaikkien toimintojen suunnittelua. Kuva: Getty Images.

– Ratkaisuna vähensimme osahankkeiden määrää ja vanhojen tilojen kallista ja lyhytnäköistä peruskorjausta. Uudisrakentamisen osuus kasvaa, ja kiinteistöistä tehdään korkeampia, jolloin saamme yhdistettyä enemmän toimintoja saman katon alle, Tampio avaa ratkaisukeskeistä toimintasuunnitelmaa.

Päivitetty yleissuunnitelma vähentää rakentamisen aiheuttamia häiriöitä henkilökunnalle ja potilaille ja väliaikaisten muuttojen alasajo on merkittävä parannus potilasturvallisuuden ja -viihtyvyyden sekä potilastyön sujuvuuden kannalta.

Prosessin virtaviivaistaminen näkyy myös viivan alla.

– Mitä nopeammin saadaan uutta pystyyn, sitä vähemmän kustannuksia sitoutuu vanhoihin seiniin, Tampio kertoo uudistuksen hyödyistä. 

TIESITKÖ, ETTÄ…?

• Oulun yliopistollisesta sairaalasta kehitetään maailman älykkäintä sairaalaa jo testauksessa olevan 5G-teknologian mahdollistamana.

• Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,6 miljardia euroa, joista uudisrakentamisen osuus on noin miljardi euroa.

• Master Planin päivittämisen arvellaan tuovan jopa 300 miljoonan euron säästöt.

• Hanke rakennetaan kahdessa päävaiheessa. Ensimmäisen vaiheen rakennukset valmistuvat vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Next article