Turvallinen työmaa rakennetaan yhdessä

Teknologian avulla työturvallisuuteen liittyvien mittausten, havaintojen ja tarkistusten tekeminen on entistä helpompaa, mutta työturvallisuus lähtee aina liikkeelle ihmisistä ja asenteista.

– Ihminen on työturvallisuuden keskiössä. Johdon sitoutuminen, vaatimustason ylläpitäminen ja onnistumisista palkitseminen on ratkaisevaa myös työturvallisuusasioissa. Turvallisuuteen panostaminen on aina panostamista myös työhyvinvointiin ja se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä työnantajamielikuvaankin, sanoo Visma Moveniumin liiketoimintapäällikkö Matti Hytönen.

Turvallinen työmaa on tehokas työmaa

Työturvallisuus on ennen kaikkea inhimillisesti tärkeää, sillä onnettomuuksilla voi olla kohtalokkaita vaikutuksia yksittäisten ihmisten elämään. Työturvallisuuteen panostaminen on vahvasti myös taloudellinen kysymys.

– Kaikki lähtee liikkeelle kulunvalvonnasta ja hyvästä perehdytyksestä. Kun työmaa on siisti ja ihmiset tietävät mitä tekevät, syntyy tehokasta ja laadukasta rakentamista, Hytönen muistuttaa.

Tehokkuuden lisäksi työturvallisuuteen panostaminen vähentää myös välillisiä kustannuksia kuten sairaspäiväkorvauksia tai rekrytointikuluja. Onnettomuuden vuoksi sivuun joutuneen työntekijän korvaaminen voi olla erityisesti tässä markkinatilanteessa hyvin työlästä. Pahimmillaan se johtaa koko projektin viivästymisiin. Viivästymiset aiheuttavat kustannuksia kaikille osapuolille.

Mittaaminen auttaa parantamaan turvallisuutta

– TR- ja MVR-mittauksissa arvioidaan työturvallisuutta laajasti eri osa-alueilta. Olennaista on mitata aina samalla tavalla ja seurata trendejä. Systemaattisen mittaamisen avulla ei ainoastaan korjata yksittäisiä virheitä, vaan tunnistettuihin riskitekijöihin päästään reagoimaan etukäteen, Hytönen kertoo.

TR-indeksi muodostuu sen mukaan, mitä havaintoja kirjataan. Jos turvallisuusindeksille on asetettu jokin tavoitetaso, voi houkutuksena olla jättää kirjaamatta kaikkia puutteita tavoitteen saavuttamiseksi. Tästä syystä on aika ajoin hyvä ottaa mukaan ulkopuolinen auditoija, joka kiertää kohteet yhdessä rakennusliikkeen edustajan kanssa. Tuloksissa voi
olla suuriakin eroja.

Digitaalisuus tehostaa raportointia

Digitaaliset työkalut helpottavat mittaamista ja raportointia haastavissa olosuhteissa. Tehdyt havainnot tallentuvat suoraan työmaakohtaisesti ja ovat tarvittaessa kaikkien nähtävillä. Työkalut ohjaavat käyttäjäänsä tekemään asiat aina samalla tavalla. Jatkotoimenpiteet vastuutetaan suoraan oikealle henkilölle ja muistuttaminen hoituu automaattisesti. Raportointi on läpinäkyvää ja seuranta tehostuu, kun korjaus on selkeästi jonkun vastuulla.

Jos yrityksen tai työmaan kulttuuri ei ole oikeanlainen, voi puutteiden tai virheiden raportoiminen aiheuttaa negatiivisuutta raportoijaa kohtaan. Tämän vuoksi Moveniumin työkaluun on tehty mahdollisuus havaintojen tekemiseen myös anonyymisti.

– Näkyvään paikkaan sijoitetun QR-koodin avulla pääsee jättämään palautetta nimettömästi kyseisestä työmaasta. Näin esimerkiksi linjasaneerauksissa myös asukkaat voivat antaa palautetta. Tärkeintä on jatkuva havainnointi, kaikilla on mahdollisuus ja vastuu raportoida, Matti Hytönen sanoo.

Vaikka työtä turvallisuuden eteen tehtäisiin huolellisesti, vahinkoja tapahtuu. Onnettomuuden jälkeen on olennaista raportoida selkeästi mitä tapahtui ja miksi, ja miten vastaavat tilanteet vältetään jatkossa.

Turvallisempi tulevaisuus

Tulevaisuudessa älylaitteet nostavat työturvallisuuden uudelle tasolle. Jo nyt puhelimen anturit pystyvät rekisteröimään vaikkapa nopean korkeuden muutoksen. Jos jotain sattuu, ihmisiä voidaan paikallistaa helpommin tai hälytyksiä tehdä automaattisesti, kun ennalta määritellyt parametrit ylittävät ilmoituskynnyksen. Manuaalisesta havaintojen kirjaamisesta ollaan menossa täysin automatisoituun seurantaan.

Lue lisää aiheesta: visma.fi/tyoturvallisuus

Kati Halonen, [email protected]