Etusivu » Vesitekniikka » Digitalisaatio mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen
Sponsoroitu

Luotettavan tiedon kerääminen ja sen analysointi vedenjakelun verkostoista auttavat varmistamaan vesihuollon toimivuutta.

Vedenjakeluverkostot ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Verkostojen ikääntyessä digitaalisilla mittausratkaisuilla voidaan tunnistaa kehittyvät ongelmakohteet sekä kohdentaa korjaustoimet oikea-aikaisemmin ja tarkemmin sinne, missä tarve on suurin.

– Suomalaiset vesilaitokset ovat eturintamassa tekemässä digitaalista siirtymää, Suomessa on esimerkiksi otettu käyttöön etäluettavia vesimittareita todella nopeasti verrattuna moneen muuhun maahan. Suomessa verkostot ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, joten putkivuotojen havaitseminen ei ole ainoa digitaalisuuteen ajava tekijä. Digitalisaatiolla haetaan erityisesti toiminnan tehostamista, toteaa Digitan IoT-palveluiden johtaja Ari Kuukka.

Maan laajuinen tiedonsiirtoverkko

Vedenjakeluverkostot ovat laajoja, jopa tuhansia kilometrejä pitkiä kokonaisuuksia. Vedenlaatuun vaikuttavat monet tekijät niin raakavedenottamolla, vesilaitoksella, verkostossa kuin asiakkaallakin. Kun jakeluverkoston sensoroinnilla tunnistetaan vuodot, jäätyminen tai veden kontaminoituminen, putkirikkoihin ja muihin häiriöihin kyetään reagoimaan nopeasti.

Digitaalisilla työkaluilla, anturoinnilla ja mittarien etäluvulla voidaan muodostaa malli koko verkostosta, ja aineiston analyysi tuottaa reaaliaikaista tietoa verkoston kunnosta. Datan analysointi tuottaa tietoa, jota ei perinteisin menetelmin saada havainnoitua, ainakaan ennen kuin häiriöt vedenlaadussa näkyvät loppuasiakkaalla.

– Niin jakeluverkostot kuin mittapisteetkin ovat maantieteellisesti hajallaan. Perinteisillä menetelmillä on haasteellista siirtää tietoa kustannustehokkaasti suuresta määrästä mittapisteitä. Moderni LoRaWAN-tiedonsiirtoverkko on tähän luotettava ja uusia mahdollisuuksia avaava ratkaisu, sillä se on suunniteltu siirtämään pieniä määriä dataa pienellä energiankulutuksella ja turvallisesti pitkien etäisyysien yli ja kiinteistöjen sisältä. Tämän ansiosta mittalaite voi toimia itsenäisesti 10–15 vuotta, anturit ovat kevyitä ja yksinkertaisia asentaa paikalleen. Digita on rakentanut koko Suomen laajuisen tiedonsiirtoverkon, jossa siirretään anturien keräämää tietoa analysoitavaksi. Tarjoamme vesihuollon toimijoille luotettavan ja vakaan IoT-tiedonsiirron infrastruktuurin kaikkialla Suomessa, Kuukka kertoo.

Digitan tiedonsiirtoratkaisut tuovat turvallisen selkärangan ja tukevan perustan, jonka päälle vesilaitokset ja muut palveluntuottajat voivat rakentaa omaa liiketoimintaansa. Kuva: Digita Oy

Etäluettavuus parantaa asiakaskokemusta

Käyttövesi, lämmitys ja jätevesi muodostavat suuren osan kiinteistöjen käytön kustannuksista. Erityisesti käyttöveden lämmitys vie energiaa.

Kun laskutus perustuu todelliseen vedenkulutukseen, saadaan parempi asiakaskokemus. Vesimittareiden etäluenta vähentää manuaalista työtä sekä kirjausvirheitä niin asiakkaalla kuin vesilaitoksillakin. Lisäksi vältytään arvio- ja tasauslaskuilta.

Kun asukas tai yritysasiakas näkee suoraan oman vedenkulutuksensa ja sen hinnan, vaikuttaa tämä usein vedenkulutusta vähentävästi. Tällä on merkitystä myös energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen. Ja vaikka Suomessa ei ole varsinaista pulaa puhtaasta vedestä, veden säästäminen ja vesistöjen suojeleminen on tärkeää.

Etäluettavat vesimittarit liitetään yhä useammin automatisoituihin järjestelmiin, jolloin samaa dataa voidaan jakaa tarpeen mukaan useammalle toimijalle erilaisten rajapintojen kautta. Järjestelmään voidaan liittää erilaisia hälytyksiä, esimerkiksi jos vedenkulutus on poikkeavan suurta verrattuna historiatietoihin. Poikkeama voi johtua esimerkiksi putkirikosta tai vuotavasta vesikalusteesta.

Digita tuo suomalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Digita on digitaalisen infrastruktuurin rakentaja ja tarjoaja. Digitan tiedonsiirtoratkaisut tuovat turvallisen selkärangan ja tukevan perustan, jonka päälle vesilaitokset ja muut palveluntuottajat voivat rakentaa omaa liiketoimintaansa.

– Vesihuolto on tärkeä huoltovarmuuden osa-alue Suomessa. Myös Digitan viestintäverkot ovat osa suomalaista huoltovarmuutta. Digita huolehtii valtakunnallisilla radio- ja tv-verkoillaan, että kuva näkyy, ääni kuuluu ja tieto kulkee kaikille kaikkialla Suomessa. Tätä tehtävää olemme hoitaneet luotettavasti lähes sadan vuoden ajan. Meillä on käynnissä useiden kymmenien asiakkaiden kanssa ympäri Suomea veden etäluentaan liittyviä hankkeita, joissa LoRaWAN-verkon avulla kerätty tieto tuo konkreettisia parannuksia liiketoimintaan, Kuukka summaa.

Digita on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja

• Kehittynyt teknologia, reaaliaikainen monitorointi, älykkäät mittarit ja niiden pieni tehon tarve mahdollistavat uudenlaisia ratkaisuja vesihuoltoon ja tiedon siirtoon.
• Koko Suomen kattava verkko tarjoaa toimivan perustan niin vesilaitosten ja vesihuoltoon ratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kuin huoneistokohtaisen vedenkulutuksen seurantaankin.
• Digita on luotettava, vakaa ja turvallinen asiantuntijakumppani.

Kiinnostavatko uudet liiketoimintamahdollisuudet?

Next article