Skip to main content
Etusivu » Asuinalueet » Ilman yrityksiä ei ole kuntia
Kuntakehitys

Ilman yrityksiä ei ole kuntia

yritysten-sijoittuminen
yritysten-sijoittuminen
Monet asiat vaikuttavat siihen, minne yritys lopulta sijoittuu. Kuva: Getty Images

Kolme vaikuttavinta tekijää yrityksen sijoittumiselle ovat asiakkaiden läheisyys, liikenneyhteydet sekä osaavan työvoiman saatavuus, jonka merkitys kasvaa voimakkaasti yrityksen koon kasvaessa.

Mitkä kaikki eri asiat vaikuttavat yritysten sijoittumiseen? 

Hyvin monet asiat vaikuttavat siihen, minne yritys sijoittuu. Yrittäjän omalla asuinpaikalla on merkitystä sekä toisaalta myös sillä, mille markkinalle yritys tähtää. Suomen Yrittäjät on selvittänyt osana Yritysbarometria yritysten sijoittumista tammikuussa 2020. Selvityksen mukaan yritykset sijoittuvat mieluiten keskusta-alueen reunalle (35 %) tai kaupungin tai kunnan ydinkeskustaan (34 %). Yrityksistä 17 % sijoittuisi mieluiten maaseudulle tai harvaan asutulle alueelle, 15 % kehätien tai ulosmenotien varrelle ja 12 % joukkoliikenteen solmukohtaan. Vain
11 % sijoittuisi ulkomaille. 

Missä päin Suomea suurin osa yrityksistä sijaitsee?

Yrityksiä on yhteensä lähes 300 000, ja ne sijaitsevat eri puolilla maata. Suurimmat keskittymät, kuten väestönkin osalta, ovat Etelä-Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa. Uudellamaalla toimii yhteensä noin 100 000 yritystä – näistä Helsingissä noin 50 000 ja koko pääkaupunkiseudulla yhteensä noin 75 000 yritystä.

Mikä on yritysten vaikutus kunnille ja kaupungeille?

Yritykset ovat käytännössä kunta. Ilman yrityksiä ei ole kuntia, sillä silloin ei ole olemassa yksityisiä palveluita, tavaroita tai kauppaa, työpaikkoja kuntalaisille tai verotuloja. Yritykset luovat työpaikat ja tuovat verotuloja kuntiin sekä itse yritysten maksamina veroina että työntekijöidensä maksamien verojen muodossa. Ilman yritysten luomaa verotulovirtaa kunnalla ei ole varaa järjestää lakisääteisiä palveluita. 

Millä tavalla kunnat ja kaupungit voivat kehittyä yritysten avulla?

Yritykset luovat innovaatioita ja kehittävät toimintaa. Kuntien tulisi ostaa palveluita yrityksiltä sekä pitää huoli paitsi markkinoiden kehittymisestä myös hankintojen järjestämisestä siten, että myös paikalliset pk-yritykset voivat niihin osallistua.

Kysymyksiin vastasi Suomen Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen.

Next article