minna-karhunen-kestava-kaupungistuminen
Tulevaisuuden kaupungit
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen: Kestävä kaupungistuminen on mahdollisuus
Kaupungistumiskehitys muuttaa Suomea. Ennustettua nopeammin laskenut syntyvyys ja uudet, myös muuttoliikenteeseen perustuvat väestöennusteet ovat saaneet aikaan kuhinaa kabineteissa ja mediassa. Keskustelu on hyvästä, mutta näkökulmaa olisi syytä laajentaa.
helsinki
Älyliikenne
Liikenne- ja viestintäministeriön Maija Ahokas: Kehittyvä kaupunki hyödyntää digitalisaatiota, tietoa ja teknologiaa
Kehittyvä kaupunki haluaa kehittyä asukkailleen hyväksi paikaksi elää, liikkua, asua ja työskennellä. Samalla pyritään luomaan hyvät toiminnan edellytykset myös yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle.
asiakaskokemus
Työympäristöt
10 vinkkiä asiakaskokemuksen kehittämiseen
Digitalisaatio antaa uusia työkaluja asiakaskokemuksen parantamiseen. Keskustelimme älytoimistojen kehittäjien kanssa ja kokosimme yhteen vinkit myyntityötä tehostavan älyteknologian käyttöön toimitiloissa.