Olli-Luukkainen
Sisäilmaongelmat
Tulevaisuudessa koulu ei ole pelkkä rakennus
Tulevaisuuden koulu ei ole pelkkä rakennus. Se on kohtaamispaikka, jossa eri-ikäiset kansalaiset kohtaavat aamuvarhaisesta yömyöhään. Koulut tulee kuitenkin nähdä osana digitaalista palveluekosysteemiä, jonka suunnittelu lähtee oppimisen ja oppilaiden tarpeista.