markku-lang
Koulu
Oppimaisema-ajattelu osana tulevaisuustyötä
Kun huomasimme, että peruskoulumme hyvistä kansainvälisistä tuloksista huolimatta ei ehkä valmenna lapsiamme parhaalla mahdollisella tavalla työelämään ja tulevaisuuden toimintakulttuuriin, on tapahtunut paljon.