hulevesi-jatevesi-viemarointi
Jätevesien käsittely
Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin
Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama sadannan lisääntyminen pahentavat taajamatulvia. Tulvimisongelmat ovat erityisesti vaikeita alueilla missä on käytössä sekavesiviemäröintiä, jossa hulevedet ja jätevedet johdetaan puhdistamolle samassa putkiviemärissä.
Vesihuolto
Kuinka vesihuoltoalan uudistusta voisi nopeuttaa?
Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälän mukaan digitalisaation laajemmasta käytöstä hyötyisivät niin laitokset kuin käyttäjät.