hulevesi-jatevesi-viemarointi
Jätevesien käsittely
Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin
Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama sadannan lisääntyminen pahentavat taajamatulvia. Tulvimisongelmat ovat erityisesti vaikeita alueilla missä on käytössä sekavesiviemäröintiä, jossa hulevedet ja jätevedet johdetaan puhdistamolle samassa putkiviemärissä.
Vesihuolto
Kuinka vesihuoltoalan uudistusta voisi nopeuttaa?
Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälän mukaan digitalisaation laajemmasta käytöstä hyötyisivät niin laitokset kuin käyttäjät.
Kiertotalous
Vesi on osa kiertotaloutta
Erilaisia Smart Water -projekteja on käynnissä vesilaitoksilla ympäri Suomen. Digitalisaatio auttaa verkoston vuotokohtien paikantamisessa, laadunvalvonnassa ja ongelmakohtien kartoituksessa.