Skip to main content
hulevesi-jatevesi-viemarointi
Jätevesien käsittely

Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin

Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama sadannan lisääntyminen pahentavat taajamatulvia. Tulvimisongelmat ovat erityisesti vaikeita alueilla missä on käytössä sekavesiviemäröintiä, jossa hulevedet ja jätevedet johdetaan puhdistamolle samassa putkiviemärissä.
lut
Sponsoroitu

LUT-yliopiston uusi vesiteknologian DI-koulutus tuo kriittistä osaamista vesialalle

Vesialan yritykset tarvitsevat korkeatasoisia osaajia voidakseen kansainvälistyä ja ratkaista tulevaisuuden vesihaasteita. LUT-yliopisto vastaa alan tarpeisiin vesiteknologian diplomi-insinöörien koulutuksella, joka toteutetaan ensi syksystä alkaen Mikkelissä aiemman etäopetuksen sijaan. – Opiskelijat saavat laajat eväät vesialan haasteiden ratkaisemiseen. Olemme myös lisänneet harjoittelun osaksi opintoja, mikä on jo herättänyt kiinnostusta yrityksissä, tutkija ja vesiteknologian maisteriohjelman koordinaattori Mirka Viitala kertoo. … Continued
vesi
Vesihuolto

Vesivastuusitoumus on konkreettinen tapa vaikuttaa vedenkäyttöön kansainvälisesti

YK järjesti vesikonferenssin 22.–24.3.2023 ensimmäisen kerran 46 vuoteen. Maailma ei ole saavuttanut YK:n kestävän kehityksen tavoitteita puhtaan veden ja sanitaation osalta.