hulevesi-jatevesi-viemarointi
Jätevesien käsittely
Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin
Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttama sadannan lisääntyminen pahentavat taajamatulvia. Tulvimisongelmat ovat erityisesti vaikeita alueilla missä on käytössä sekavesiviemäröintiä, jossa hulevedet ja jätevedet johdetaan puhdistamolle samassa putkiviemärissä.
Vesihuolto
Suomalainen vesiosaaminen on kansainvälisesti arvostettua
Lietteenkäsittely, jätevedenpuhdistus, vedenlaadun monitorointi, veden digitalisointi sekä tiedonsiirtoratkaisut ovat vain muutamia esimerkkejä, joissa suomalaisten yritysten osaaminen on laadukasta.
Vesihuolto
VVY:n Osmo Seppälä: ”Vesihuoltolaitokset ovat keskiössä alan uudistumisessa”
Maamme vesihuoltolaitokset ovat turvanneet toimivat vesihuoltopalvelut asiakkailleen hyvin myös kuluvan vuoden haasteellisessa koronapandemiatilanteessa.