potilasturvallisuus
Potilasturvallisuus
Potilasturvallisuus on kaikkien asia
Kliinisen osaamisen lisäksi terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat tietoa potilasturvallisuuden hallinnasta.
Sponsoroitu
Digitalisaatio tehostaa potilaan hoitoa
Sairaaloidemme digitalisoituminen mahdollistaa olemassa olevien resurssien tehokkaamman käytön. Se lisää myös potilasturvallisuutta, lyhentää odotusaikoja ja parantaa työympäristöä.