ambulanssi-ensihoitopalvelut
Sote-uudistus
Suunniteltu terveydenhuoltolain uudistus voi vaikuttaa yksityisten ensihoitopalveluiden toimintaan
Terveydenhuoltolain uudistus uhkaa toimivaa ensihoitopalveluiden mallia. Monivuotinen kokemus ja hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken voivat jäädä sivuun, jos yksityiset palveluntuottajat rajautuvat ensihoidon tuottamisen ulkopuolelle.
potilasturvallisuus
Potilasturvallisuus
Potilasturvallisuus on kaikkien asia
Kliinisen osaamisen lisäksi terveydenhuollon työntekijät tarvitsevat tietoa potilasturvallisuuden hallinnasta.
potilasturvallisuus-tietojarjestelmat
Potilasturvallisuus
Potilasturvallisuus ja terveydenhuollon viestintä- ja tietojärjestelmät
Lääkemääräys- ja potilastiedot ovat paitsi henkilökohtaisia myös arkaluonteisia terveystietoja.