mari-vaattovaara
Digitalisaatio
Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara: ”Älykäs valtio tunnistaa kaupunkien potentiaalin”
Älykäs kaupunki mahdollistaa asukkaiden hyvinvoinnin, naapurustojen kukoistuksen ja kansainvälisessä kilpailussa menestyvän uudistumiskykyisen yritysmaailman.
älykäs-liikenne
Älyliikenne
Älykkäällä liikenteellä liikkuminen älyttömän helpoksi
Liikenne on historiansa suurimmassa muutoksessa sitten auton keksimisen. Suomi on yksi liikenteen automatisoitumisen ja digitalisoitumisen edelläkävijämaista.