kehittyvä-kaupunki
Digitalisaatio
Kehittyvä kaupunki hyödyntää digitalisaatiota, tietoa ja teknologiaa
Kehittyvä kaupunki haluaa kehittyä asukkailleen hyväksi paikaksi elää, liikkua, asua ja työskennellä. Samalla pyritään luomaan hyvät toiminnan edellytykset myös yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle.