Skip to main content
Etusivu » Asuinalueet » Vientituotteeksi energiapositiivinen alue
Energiatehokkuus

Vientituotteeksi energiapositiivinen alue

energiapositiivinen
energiapositiivinen
Energiapositiiviset alueet tuottavat energiaa kulutusta enemmän. Kuva: Getty Images

Henriikka Hellström

johtaja, jäsenyys ja viestintä, RIL ry

EU:n tavoitteiden mukaan Euroopassa on jo vuonna 2025 sata energiapositiivista aluetta. Näillä kaupunkiseuduilla on tärkeä rooli muun muassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Syntyyhän esimerkiksi ROTI 2021-raportin mukaan yli 70 prosenttia päästöistä suoraan tai epäsuoraan kaupunkien toiminnoista.

Energiapositiiviset alueet tuottavat energiaa kulutusta enemmän. Lisäksi energiantuotanto perustuu paikalliseen, kestävästi tuotettuun energiaan. 5-vuotisessa EU:n rahoittamassa SPARCS-hankkeessa on testattu vuodesta 2019 alkaen uudenlaisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi. Työtä on tehty yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja asukkaiden kesken.

SPARCSin tutkimuskohteita ja pilotteja on toteutettu seitsemässä kaupungissa, etenkin Saksan Leipzigissa ja Suomessa Espoossa. Tärkeinä kohteina ovat Espoossa toimineet mm. kaupunkikeskukset Espoonlahdessa (Lippulaiva) ja Leppävaarassa (Sello), jääurheilukeskus Ilmatar Areena ja Keran alue aluesuunnittelun osalta.

Esimerkiksi Lippulaivaan on rakennettu pohjoismaiden suurin kaupallisen rakennuskokonaisuuden maalämpö- ja viilennys-ratkaisu. Se kattaa korttelin lämmitys- ja viilennys-energian tarpeen kokonaan. Lippulaivan alla on yli 50 kilometriä maalämpökaivoja ja katolla 3 500 m² viherkattoa sekä 2 400 m² aurinko-paneeleja. Sellossa puolestaan tutkitaan mm. energianjoustoa ja optimaalista energianhallintaa sekä sähkön joustomarkkinoihin osallistumista digital twin -mallin avulla.

Lisäksi Espoon kaupungilta on valmistunut marraskuussa 2022 koko SPARCS-hankkeelle yhteiskehittämisen malli, pääosin Keran alueen kehityksen pohjalta. Lopputulos on yhteiskehittämisen virtuaalinen työkalupakki, jota voidaan hyödyntää hankkeen kaikissa eurooppalaisissa kaupungeissa.

Tätä tutkimuksen ja yritysten yhteistoimintaa tarvitaan lisää – vain moniportaisesti innovoimalla syntyy uutta. Huipulle pääseminen vaatii pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Ehkä Suomi voisi brändätä itsensä maailman energiapositiivisimman alueen -leimalla.

SPARCS-hanketta koordinoi VTT, ja hanke on saanut rahoitusta EU:n Horizon 2020 tutkimus ja innovaatio-ohjelmasta. Hankkeen partnereita Suomessa ovat Espoon kaupunki, Siemens, KONE, Citycon, ADVEN, Plugit Finland ja RIL. Lisäinfoa: sparcs.info ja co-creatingsparcs.fi

Next article