Sponsoroitu
Savukaasujen lämmön talteenotto on ympäristöteko
Kostea savukaasu sitoo itseensä paljon energiaa. Energian lisäksi savukaasut sisältävät myös epäpuhtauksia kuten rikkioksidia, typen oksideja, hiukkasia ja hiilivetyjä, jotka on käsiteltävä.