Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Energiateollisuuden asiantuntija Esa Niemelä: Digitalisaatiolla kaikki tehot irti energiasta
Energiatehokkuus

Energiateollisuuden asiantuntija Esa Niemelä: Digitalisaatiolla kaikki tehot irti energiasta

energia
energia
Kuva: Olli Häkämies

Energiatoimialalla on käynnissä digitalisaatio, jonka myötä energiajärjestelmään kytketyt kohteet, kuten tuotantoyksiköt, kulutuskohteet ja verkkokomponentit, ovat yhteydessä toisiinsa. Näin järjestelmän hallinta on tehokkaampaa.

Digitalisaation myötä energiajärjestelmästä saadaan ulos entistä enemmän dataa, jonka tuella voidaan rakentaa uudenlaisia palveluita. Yksi konkreettinen esimerkki energia-alan digitalisaatiosta on kaikille kuluttajille asennetut etäluettavat mittarit.

– Näiden mittareiden avulla asiakkaiden kulutustiedot saadaan kerättyä tunneittain, ja datan avulla järjestelmä voidaan mitoittaa juuri oikein, energiateollisuuden asiantuntija Esa Niemelä sanoo.

– Digitalisaatio näkyy myös energiajärjestelmän käytössä. Erilaisten sensorien määrä verkossa kasvaa, ja niiden myötä järjestelmän tilasta saadaan entistä tarkempia tietoja.

Tulevaisuudessa energia-alan yritykset voivat Niemelän mukaan tarjota muun muassa kysynnänjoustopalveluita sekä esimerkiksi hajautettua tuotantoa ja energiavarastointia koskevia palveluita.

– Tietysti myös perinteinen luotettava energiantoimitus asiakkaille pysyy keskeisenä palveluna. Yksi esimerkki uudenlaisesta tuotteesta voisi olla paketti, jossa palveluntuottaja toimittaa aurinkopaneelit, energiavarastot, sähköautojen latausasemat sekä niiden optimaalisen hallinnan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteena C02-päästöjen vähentäminen

Isoja energia-alan kehitystrendejä ovat muun muassa hajautetun tuotannon lisääntyminen ja CO2-päästöjen väheneminen. Niemelä kertoo vuonna 2013 voimaan tulleesta sähkömarkkinalaista, joka velvoittaa sähköverkonhaltijat kehittämään sähkönjakelun luotettavuutta.

– Sähkökatkon myötä asemakaava-alueella asiakkaalle ei saa aiheutua yli 6 tuntia kestävää katkoa ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää katkoa. Vaatimukset on täytettävä vuoden 2028 loppuun mennessä.

Sähkökatkon myötä asemakaava-alueella asiakkaalle ei saa aiheutua yli 6 tuntia kestävää katkoa ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää katkoa.

Tulevaisuuden luotettavammin toimiva sähköverkko luo osaltaan edellytykset digitaalisille palveluille. Tuuli- ja aurinkotuotannon yleistyessä energiantuotanto vaihtelee enemmän. Perinteisesti isot voimalaitokset ovat tuottaneet tasaisesti sähköä, mutta tuuli- ja aurinkotuotannon myötä suuri osa tuotannosta putoaa verkosta hetkessä esimerkiksi tuulen tyyntyessä. Voimalaitoksille haasteita aiheuttavia vaihteluita voidaan kuitenkin tasata energiavarastoilla.

– Sähköautojen yleistyessä verkkoon kytkeytyy luonnostaan paljon energiavarastoja. Sähköautojen akkuja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kysynnänjouston tavoin. Toisaalta akuista voitaisiin purkaa sähköä myös verkkoon päin, kun teholle on verkossa tarvetta. Joustavuudesta sähköautoilija saisi tietysti korvauksen, Niemelä visioi.

Sähköautot voivat osaltaan auttaa EU:n asettaman päästövähennystavoitteen saavuttamisessa, sillä Euroopan komission julkaiseman puhtaan energian paketin myötä useita energia-alan kannalta keskeisiä direktiivejä ja asetuksia uusitaan. Paketissa otetaan kantaa muun muassa energiavarastointiin, älyverkkoihin, sähköautojen latausinfrastruktuuriin sekä uusiutuvan energian määrään.

Next article