Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Tiedon virtaaminen lisää kuntien elinvoimaisuutta
Sponsoroitu

Digitalisaatio on yksi kuntien elinvoimaisuuden kehittämisen työkaluista. Siirtyminen pilvipalveluihin ja datan automaattiseen julkaisuun vapauttaa palveluntarjoajat, eli tässä tapauksessa kunnat, tiedon ylläpidosta arvon tuottamiseen.

– Otetaan esimerkiksi kaavoitus. Asemakaavakuva ei ole pelkkä kartta tai yksittäinen kuva. Siinä on paljon tietosisältöä, jota voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin, kun dynaamiseen karttaan haetaan tietoja rajapintapalveluiden kautta, kertoo Spatineo Oy:n perustaja Ilkka Rinne.

– Tieto on saatava virtaamaan sekä ihmisten että järjestelmien välillä. Hyvä palvelukokemus edellyttää, että tietoa pystytään siirtämään ihmisten päästä dataksi ilman että asian merkitys muuttuu. Tarvitaan tiedon mallinnusta ja muotoilua; prosessin toiminnan parantaminen ja käyttötilanteiden kuvaaminen lähenevätkin palvelumuotoilua, Rinne jatkaa.

Kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa joustavan reagoinnin

– Yksi Spatineon vahvuuksista on konkretisoida asiakkaille mitä tietoja tarvitaan ja miten kaiken kokoiset kunnat pystyvät hyödyntämään digitalisaatiota niin, ettei se tuo lisätyötä. Tärkeintä on aloittaa miettimällä, mitä pitää ottaa huomioon, kun hankitaan uusia järjestelmiä ja millaisia palasia kannattaa ylläpitää, että kokonaisuus toimii. Silloin tieto virtaa sujuvasti sekä sisään että ulos, Rinne toteaa.

Spatineo Oy auttaa kuntia tuomalla konkreettisia parannusehdotuksia ja suunnitelmia siitä, miten toimintaa voidaan kehittää. Spatineolla on kattava kokemus pilvipalveluiden ja pilvipalvelualustojen hyödyntämisestä sekä tietojärjestelmätoteutuksista, tiedonmallinnusosaamista, ongelmanratkaisukykyä ja osaamista myös teknisemmästä laadunvarmistuksesta.

Digitalisaation tehtävä on suoraviivaistaa toimintaa:

• Koostetaan oleellinen tietosisältö tietomalleiksi ja nimetään asioiden väliset yhteydet ja rakenteet, jolloin saadaan tieto liikkumaan sujuvasti järjestelmien välillä.
• Automatisoidaan mekaanisia toimenpiteitä.
• Hyvä palvelukokemus edellyttää, että tieto pystytään siirtämään ihmisen päästä dataksi ilman, että merkitys muuttuu.

Next article