Etusivu » Kiertotalous » Energiaomavaraisuuden kasvattamisesta kilpailukykyä yritykselle
Energiatehokkuus

Energiaomavaraisuuden kasvattamisesta kilpailukykyä yritykselle

Energiaomavaraisuus saavutetaan, kun yrityksellä on riittävä määrä omaa energiantuotantoa suhteessa toimintojen ja rakennusten energiankulutukseen. Kuva: Getty Images

Ammattimaiset kiinteistönomistajat hyödyntävät energiatehokkuustoimenpiteitä esimerkiksi osana toimintansa CO2-päästöjen vähentämistä.

Yritysten on mahdollista suojautua epävarmojen energiamarkkinoiden heilunnalta kasvattamalla energiaomavaraisuuttaan. Energiaomavaraisuus saavutetaan, kun yrityksellä on riittävä määrä omaa energiantuotantoa suhteessa toimintojen ja rakennusten energiankulutukseen.

– Tuotanto voi olla omien kiinteistöjen yhteydessä tai muualla siten, että energia on omaan kulutukseen hyödynnettävissä, Raklin tekninen johtaja Mikko Somersalmi muotoilee. 

Kiinteistöjen yhteydessä uusiutuvan energian tuotanto on pitkälti aurinkoenergiajärjestelmiin tai lämpöpumppuratkaisuihin perustuvaa. Kaiken perustana on Somersalmen mukaan riittävä päästöttömän sähkön saatavuus.

– Joillain yrityksillä on esimerkiksi omaa tuulivoimakapasiteettia, jolla uusiutuvan energian saatavuus taataan. 

Energiaomaraisuuteen liittyy uusiutuvaan energiaan siirryttäessä paitsi kyky varastoida energiaa, myös älykästä kulutuksen varastoinnin ja tuotannon yhdistämistä kehittyneiden talotekniikan ja automaation järjestelmien kautta. 

– Suomessa energiaverkot ja rakennukset muodostavat kokonaisuuden, jossa myös energiankierrätysratkaisuilla on osansa. Siksi täydelliseen energiaomavaraisuuteen pyrkiminen ei yritystasolla yleensä ole taloudellisesti järkevää, Somersalmi sanoo. 

Energiatehokkuuden säilyttämiseen yritykset tarvitsevat useita erilaisia palveluita, kuten suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä automaatiojärjestelmiin, kiinteistöjen ylläpitoon ja tekniseen huoltoon liittyviä palveluita. 

Kiinteistöjen on muokkauduttava eri tarkoituksiin

Miten yritykset voivat itse toimia pidentääkseen kiinteistöjen elinkaarta? Oleellista on kiinteistöjen suunnitelmallinen ja ammattimainen käyttö.

– Kiinteistön kuntoa tulee arvioida säännöllisesti ja tarvittavat ylläpitotoimet ja korjaukset suunnitella ja ajoittaa oikein, Somersalmi painottaa. 

Mikäli kiinteistölle on käyttöä, myös sen teknisestä kunnosta huolehtimiseen löytyy Somersalmen mukaan resursseja.

– Tähän kiinteistöomistajat tarvitsevat tukea säädösympäristöltä ja kaavoitukselta. Olennaista on, että kiinteistöjä pystytään muokkaamaan kulloinkin tarvittavaan tarkoitukseen.

Next article