Skip to main content
Etusivu » Kiertotalous » Kiertotalousmurros luo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Sponsoroitu

Kiertotalouden siirtymä tarkoittaa murrosta kaikilla toimialoilla, ja se on paljon muutakin kuin kierrätystä.

Kiertotalouden nettohyödyn Euroopan taloudelle on arvioitu olevan jopa 1 800 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Sitra on arvioinut, että Suomessa kiertotalous tarjoaa tuona aikana 2–3 miljardin kasvupotentiaalin pelkästään muutamalla rajatulla sektorilla.

– Yrityksille kiertotaloussiirtymä avaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuo myös riskejä, elleivät ne lähde tarkastelemaan liiketoimintaansa kiertotalouden näkökulmasta, Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen projektipäällikkö Katri Luoma-aho painottaa.

LIKE Kiertotalousklusteri edistää älykkäiden ratkaisuiden syntyä

Kiertotaloudessa yritykset siirtyvät yhä enemmän lineaarisista arvoketjuista osaksi arvoverkkoja. Alusta- ja jakamispalvelut sekä muut kiertotalouden liiketoimintamallit muuttavat arvonluonnin logiikkaa. Business Oulun LIKE – liiketoimintaa kiertotaloudesta -hanke yhdistää eri sektoreita ja toimijoita.

Hankkeessa on luotu kiertotalousklusteri, joka toimii yritysten avoimena ekosysteeminä edistäen yhteistyötä ja luoden tiiviin rajapinnan tutkimuslaitoksiin. Oulun seudun erityispiirre on vahva ICT-sektori, joka tarjoaa mahdollisuuden löytää digitaalisen ratkaisun tarjoajia osaksi kiertotalousratkaisuja.

– Digitalisaation tärkeä rooli kiertotalouden edistämisessä on tunnistettu myös kansallisessa kiertotalousohjelmassa, kertoo Luoma-aho.

Kiertotalousklusteri on jo muutamassa kuukaudessa muodostanut oivan väylän hakea uusia kumppaneita, joiden kanssa voi tarjota kokonaisratkaisuja jopa globaaleille markkinoille.

– Kutsumme yritykset mukaan kiihdyttämään liiketoimintaansa Oulun seudun lisäksi myös valtakunnallisesti, Luoma-aho kehottaa.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet odottavat

Next article