Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Edelläkävijyys vaatii jatkuvaa kehittämistä
Tulevaisuuden koulu

Edelläkävijyys vaatii jatkuvaa kehittämistä

Kuva: Pexels

23 paikkakunnalla toimivassa Ammattiopisto Luovissa työskentelee noin 700 asiantuntijaa. Se on merkittävästi vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten, sillä valtakunnallisen ammatillisen koulutusjärjestelmän uudistuksen myötä Luovistakin on vähennetty rajusti henkilökuntaa.

Kehitysjohtaja Anne Tornbergin vetämä Luovin kehittämispalveluiden tiimi on pienentynyt lähes puolella, viidestätoista kahdeksaan henkilöön.

– Tehtävien uudelleenjärjestelyn myötä jokaisella meillä on varsin selkeät vastuualueet ja itsenäiset työkentät. Halusin, että tiimin jäsenet oppivat tuntemaan toisiaan paremmin, jotta pystymme hyödyntämään osaamistamme tehokkaasti ristiin ja tekemään sujuvasti yhteistyötä. Ulkopuolisen tahon vetämän työyhteisövalmennuksen avulla saimme rakennettua tiimin sisällä keskustelua, joka nosti esille juuri oikeita asioita, Tornberg kertoo.

Uusia oivalluksia

Luovin kehittämispalveluiden tiimissä toteutetussa työyhteisövalmennuksessa hyödynnettiin Muutoksen neljä huonetta -konseptia. Sen tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta, vahvistaa tiimityöskentelytaitoja ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä muutostilanteissa.

Anne Tornbergin mukaan osa tiimiläisistä suhtautui valmennukseen aluksi hieman skeptisesti.

– Kouluttajan esittämät kysymykset tuntuivat alkuun erikoisilta, mutta niiden merkitys avautui pikkuhiljaa. Lopulta huomasimme, miten hyvin ne saivat aikaan keskustelua asioista, joista emme olisi ymmärtäneet omassa porukassamme puhua.

Erilaisuus on rikkautta

Anne Tornberg kertoo, että valmennuksesta kerätty palaute oli erittäin positiivista.

– Kaiken kaikkiaan valmennus ylitti odotuksemme. Se selkeytti tekemistämme, sai aikaan oivalluksia oman työn ja työkavereiden suhteen sekä avasi uusia uria keskustelulle. Myös tiimiläisten innostus omaa työtä kohtaan sekä yleinen työtyytyväisyys kasvoivat valmennuksen myötä, Tornberg summaa.

Tornbergin mukaan työyhteisövalmennuksen tärkein anti liittyi erilaisuuden huomaamiseen.

– Jokainen meistä ymmärsi, että on erilaisia tapoja toimia, eikä mikään niistä ole oikea tai väärä. Toiset ovat nopeita ja toiset hitaita, jotkut hiljaisia ja toiset puheliaita. Yhteistyöllä pystymme tukemaan toinen toisiamme ja hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla erilaisia ominaisuuksiamme.

Next article