Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Koulu on lasta varten, ei toisinpäin
Opiskelu

Koulu on lasta varten, ei toisinpäin

Riittävän opettajamitoituksen kirjaaminen lakiin lisäisi kouluturvallisuutta välittömästi. Kuva: Getty Images

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n koulutuspoliittinen päällikkö Nina Lahtinen esittää kolme tavoitetta, joiden avulla oppimisympäristöjen turvallisuus paranee merkittävästi.

Lahtisen mukaan turvallisuus on asia, johon voidaan suoraan vaikuttaa lakisääteisillä muutoksilla.

– Riittävän opettajamitoituksen kirjaaminen lakiin lisäisi kouluturvallisuutta välittömästi. OAJ on vaatinut tätä jo vuosia. Myös alueellinen tasa-arvo kohenisi, kun joka puolella maatamme olisi sama määrä opettajia oppilasta kohti.

Riittävä opettajamitoitus mahdollistaisi Lahtisen mukaan myös pienemmät ryhmäkoot.

– Pienemmissä ryhmissä on mahdollista huomioida lasten yksilölliset tarpeet. Lisäksi tarvitaan kertoimet, joiden avulla ryhmäkokoa pyritään pienentämään silloin, kun mukana on tukea vaativia lapsia. Yksi erityisen tuen lapsi vie tällöin esimerkiksi kahden lapsen paikan.

OAJ on ajanut myös tuen uudistamista ja erityisopettajien määrän kirjaamista lakiin. Tavoitteena on yksi erityisopettaja 50 lasta kohti esi- ja alkuopetuksessa, muilla vuosiluokilla yksi erityisopettaja sadalle lapselle.

Vuorovaikutustaidot vähentävät kiusaamista

Opettajamitoituksen lisäksi Lahtinen peräänkuuluttaa aikaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Tämä on kirjattava opetussuunnitelmaan ja osoitettava siihen lukujärjestykseen merkittäviä tunteja.

– Tunne- ja vuorovaikutustaidoilla voimme esimerkiksi vähentää kiusaamista. Muutamissa kunnissa tätä jo toteutetaankin, mutta se ei riitä. Tämä on säädettävä velvoitteeksi sekä osoitettava rahoitus sen toteuttamiseen kaikille kunnille.

Myös pitkät aamut ja iltapäivät ovat monelle lapselle ongelma. Koulujen oma tai muu kerhotoiminta vähentäisi aamujen ja iltapäivien yksinäisyyttä.

– Kun kerhot kokoontuisivat joko ennen tai jälkeen koulupäivän koulun tiloissa, ne olisivat saatavilla myös niille lapsille, joiden kotona ei muutoin voida panostaa säännölliseen harrastustoimintaan.

– Riittävä opettajamitoitus sekä oikein resursoitu, oikeaan aikaan ja oikeaan tapaan toteutettava tuki lisäisivät merkittävästi koulupäivien turvallisuutta, toteaa Lahtinen.

Next article