Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Miten saada parempia väistötila­tarjouksia kilpailutuksissa?
Rakennusterveys

Miten saada parempia väistötila­tarjouksia kilpailutuksissa?

Kuva: Unsplash

Sisäilmaongelmat kerrannaisvaikutuksineen on iso haaste, joka paisuttaa julkisen sektorin kuluja, ja jonka kanssa erityisesti koulumaailma painii. Miten selvitä tästä haasteesta paremmin yhdessä? Kun kiinteistöjä korjataan, miten kunnat ja kaupungit saisivat enemmän, parempia ja edullisempia väistötilatarjouksia?

Laura Paunila on yrittäjä ja koulutuksessaan hän on yhdistänyt arkkitehtuuria ja tuotantotaloutta, ja hän tekee liiketoiminnan kasvu- ja kehitysprojekteja rakennusalan yrityksille ja on työskennellyt muun muassa väistötilojen julkisten kilpailutusten parissa. Osa tarjouspyynnöistä on hyvin optimoitu, osassa olisi parantamisen varaa. Tarjouspyynnön tekijöitä Paunila sparraisi seuraavasti:

Tarkista tilapäisen rakentamisen vaatimukset

Monesti tarjouspyynnöissä vaatimukset on asetettu pysyvän rakentamisen mukaisesti. Väistötilat ovat kuitenkin tilapäinen ratkaisu ja määräaikaista rakentamista koskee kevyemmät lainsäädännön vaatimukset. Kannattaa tarkistaa esimerkiksi energiatehokkuusvaatimukset, jottei rakenteita ylimitoiteta määräyksiin nähden.

Vältä valituskierroksia

Tilatarpeen kuvaamiseen tarjouspyyntöön tarvitaan esimerkiksi sanallinen tilaohjelma ja vaatimuksien kuvaus yleisellä tasolla. Kalusteiden ja varusteiden tarkkojen tuotemerkkien ja -vaatimusten määrittäminen nostaa hintaa ja tekee tarjouksista valitusherkkiä. Valituskierrokset ovat kaikille työläitä ja pitkittävät mahdollisuutta saada tilat toimintaan. Mitä enemmän jättää tarjouspyyntöä auki, sitä enemmän saa kilpailukykyisiä tarjouksia, joita on myös vaikeampi haastaa.

Toimituskokonaisuus

Jos tilaajalla on mahdollista hoitaa maarakennustyöt ja kunnallistekniset liitosvalmiudet, hoituvat työt tehokkaimmin ja edullisimmin, sillä paras tietämys rakennuspaikasta on kunnalla tai kaupungilla. Yleensä tilat tarvitsevat vain tasaisen ja routimattoman pohjan, jonka päälle perustukset tehdään. Selkeintä on tilata toimittajalta kokonaisuus, jossa urakkarajana on joko perustuspalkkien ala- tai yläpinta.

Vuoropuhelu tulevaisuuden tarpeista 

Monien toimittajien ratkaisut ja kustannustehokkuus perustuvat esivalmistukseen. Mielikuvan parakkievakosta voi onneksi unohtaa, uusissa väistötiloissa ei tule mieleen, että tilat ovat väliaikaisia – ne tuntuvat pysyviltä. Tilatoimittajien kanssa kannattaa käydä avointa vuoropuhelua tulevista tarpeista ja tuotekehitysajatuksista, jotta pystytään kehittämään uusia ratkaisuja tulevaisuuden tiloiksi.

Next article