Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Pois siiloista kohti yhteistä hyvää
Oppimisympäristöt

Pois siiloista kohti yhteistä hyvää

Kuvat: Unsplash

Syvälahden monitoimitalossa lukuisat kunnalliset palvelut, yhteisöllisyys ja uudenlainen suunnittelu kohtaavat. Oppimisympäristössä keskiöön nousevat yhdessä tekeminen ja elinikäinen oppiminen.

Turun Hirvensaloon vuonna 2018 noussut Syvälahden uunituore monitoimitalo yhdistää koulun, päiväkodin, kirjaston ja neuvolan samaan rakennukseen. Myös nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja liikunnalle on varattu omat neliönsä. Monitoimitalo on kuntalaisen elämää melkoisesti helpottava kokonaisuus, mutta sitä ei kannata tarkastella vain hienona rakennuksena.

– Monitoimitalo on yhteis- ja vuorokäyttöön soveltuva ympäristö kaikenikäisille. Tiloille haetaan aktiivista käyttöä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Haluamme rakennuksen käyttöasteen mahdollisimman korkealle. Kaikkien pitää ymmärtää käyttäjinä luonnollisesti oma vastuunsa: ei ole ”minun”, on vain ”meidän”, sanoo Jarmo Salo, koulun rehtori.

Salon mukaan rakennuksen käytön taustalla on kuitenkin isompi ideologia: halu viedä toimintaa kohti yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista ja kokemista. Talon rakenne ehkäisee siiloutumista ja mahdollistaa paljon uudenlaista yhteistoimintaa konkreettisella tasolla.

Allianssiurakkana toteutetussa projektissa oli mukana eri alojen ammattilaisia. Käyttäjien mielipiteitä kuunneltiin herkällä korvalla ja päätöksiä tehtiin yhdessä.

– Yhdessä asioihin vaikuttaminen, kompromissien löytäminen ja yhteisen päämäärän selkeys auttoivat ihmisiä jaksamaan myös varsin raskaassa prosessissa. Uusien toimintatapojen oppiminen ja jo totutusta erilaiseen oppimisympäristöön siirtyminen on haastavaa kaikille. Kuitenkin kun itse pääsee vaikuttamaan kehitykseen, se myös kannustaa ja töihin tullaan mielellään.

Salo painottaa ihmisten merkitystä, sillä työntekijöiden muutosvalmiudelle tulee uudessa ympäristössä erilainen painotus kuin perinteisessä.

– Uudenlainen oppimisympäristö ei sinällään ole tae mistään, sillä se on vain rakennus. Ihmiset ratkaisevat ja he luovat rakennukselle toimintakulttuurin, hengen ja vievät yhdessä tekemisen ja oppimisen ajatusta eteenpäin.

Ikuinen oppija 

Monitoimitalo ei ole yhteen rakennukseen rykäisty sekamelska eri toimintoja, vaan tarkoin mietitty ja harmoninen kokonaisuus, jossa käyttäjäryhmien tarpeet otettiin huomioon jo suunnittelussa. Koulun oppilaille haluttiin luoda oppimisympäristö, joka tukee ajattelua, kokemuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi korttelimaiset oppimistilat tähtäävät siihen, että oppilaat ja henkilökunta oppivat tekemään töitä yhdessä.

– Perusopetuksessa tähdätään siihen, että oppilas saa eväitä elämässä pärjäämiseen. Pyrkiminen oppimisen elinkaaren kasvattamiseen on koko toiminnan ydin, Salo toteaa.

Next article