Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Sisäilmaongelmat ratkaistaan yhdessä
Oppimisympäristöt

Sisäilmaongelmat ratkaistaan yhdessä

THL:n mukaan koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja. Kuva: Getty Images

Kiti Haukilahti

projektikoordinaattori, Ratkaistaan yhdessä! -hanke

Sisäilman laadulla ja sisäympäristöillä on vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, työntekoon ja oppimiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Suomen Kuntaliiton vuonna 2019 toteuttaman SisäNyt-selvityksen mukaan kuntien omistamissa peruskouluissa ja lukioissa kokonaisneliömääristä 17,9 prosentissa esiintyy merkittäviä sisäilmaongelmia. THL:n mukaan koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja.

Sisäilmaongelmissa on hoidettava yhtä aikaa sekä ihmisiä että rakennuksia. Tilanteen selvittämisessä kannattaakin hyödyntää kiinteistöjen käyttäjiltä saatavaa tietoa.

Avoin viestintä on tärkeää

– Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa teemme yhteistyötä kumppanikuntiemme ja koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. Etsimme keinoja sisäilmasta oireilevien lasten ja perheiden tukemiseen koulujen sisäilmatilanteissa sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistamiseen, Ratkaistaan yhdessä! -hankkeen projektikoordinaattori Kiti Haukilahti kertoo.

Vanhemmat tarvitsevat tietoa siitä, keneltä he saavat apua missäkin tilanteessa ja mikä on toimenpiteiden aikataulu.

– Kun koulussa epäillään sisäilmaongelmaa ja sisäilmaan liittyvää oireilua, ovat hyvät toimintaohjeet ja tiedonkulku avainasemassa. On tärkeää tarjota avointa ja ajantasaista tietoa koko kouluyhteisölle sekä mahdollisuutta olla mukana ratkaisujen etsimisessä. Monimutkaisissakin tilanteissa on mahdollista päästä eteenpäin hyvällä yhteistyöllä, Haukilahti painottaa.

Next article