Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Tietoturvaosaamista tarvitaan myös kouluissa
Digitaaliset ratkaisut

Tietoturvaosaamista tarvitaan myös kouluissa

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatimassa lisää tukimateriaalia kouluille tietosuoja-asioista. Kuva: Getty Images

Laura Francke

luokanopettaja, juristi, Opetushallitus

Niin opettajien kuin oppilaiden digiosaaminen on kehittynyt merkittävästi viime vuoden aikana. Digiosaaminen on kohdistunut erityisesti laite- ja ohjelmisto-osaamiseen sekä etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen kehittämiseen.

Perusopetuksen järjestäjät vastaavat laitteista, ohjelmistoista ja opettajien ohjeistamisesta sekä perehdyttämisestä. Opettaja vastaa opetustilanteessa, että netin käyttö on turvallista ja asianmukaista.

Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa käytetään perusopetuksen järjestäjien määrittämiä ohjelmistoja, jotka on todettu turvallisiksi ja tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. Opettajat ovat lisäksi ottaneet laajasti käyttöön myös muita tarjolla olevia ohjelmistoja, kuten arviointiin liittyviä ohjelmistoja, materiaalipankkeja ja erilaisia kustantajien digitaalisia materiaaleja.

– On tärkeää vahvistaa myös lasten ja nuorten medialukutaitoja. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat laatimassa lisää tukimateriaalia kouluille tietosuoja-asioista, jotta voidaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa kautta maan, kertoo luokanopettaja ja juristi Laura Francke Opetushallituksesta.

Digitutor auttaa opettajakollegoitaan

– Opettajat ovat hyvin laajasti kokeilleet uusia digitaalisia mahdollisuuksia, ja monet ovat kokeneet tämän positiivisena asiana. Myös oppilaat ovat olleet hyvin innoissaan digitaalisista oppimisympäristöistä, uusista sovelluksista ja toimintatavoista. Tämä trendi näyttää koskevan kaikkia alueita ja kouluja; vaikka digiosaaminen on ollut kenties vaihtelevaa ennen koronaa, on etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa näkynyt se, että digiosaaminen on lisääntynyt kaikkialla, sanoo Francke.

Digitutor eli tutoropettaja on opettaja, joka vertaiskouluttaa ja ohjaa kollegoitaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osalta, usein oman opetustyönsä ohessa. Kansallisesti toimintaa on tuettu vuodesta 2016 alkaen, mutta kuntakohtaisia kokemuksia löytyy huomattavasti pidemmältäkin ajalta.

Next article