Etusivu » Rakentaminen » Kuntakeskustan kehittäminen vaatii pelisilmää
Kaupunkisuunnittelu

Kuntakeskustan kehittäminen vaatii pelisilmää

kuntakeskuksen-kehittaminen
kuntakeskuksen-kehittaminen
Kuva: Getty Images
avatar

Petri Koivula

toiminnanjohtaja, Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY

Keskustoja voidaan kehittää eri kaupungeissa ja kunnissa eri tahtiin uusiutuvan rakennuskannan tahdissa. Vanhoissa kaupungeissa keskustat ovat muodostuneet vuosisatojen kuluessa ja nuoremmissa vuosikymmenten. Uusien, viime sotien jälkeen rakennettujen kaupunkikeskusten uusiutuminen on jo nyt käynnissä rakennuskannan lyhentyneen käyttöiän myötä.

Miten sitten kuntien ja kaupunkien keskustoja pitää kehittää tulevaisuudessa? Tällä hetkellä näyttää vanhoissa keskustoissa olevan vallalla täydennysrakentamisen aalto. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa keskustojen tilankäyttö on todettu tehottomaksi.

Keskustojen turvallisuus

Kaupunkirakenteen tiivistäminen täydennysrakentamisella tuo meille jatkossa haasteita. Miten hoidamme kunnossapidon eri vuodenaikoina ja miten hoidamme liikkeiden tavaratäydennykset sekä asukkaiden viihtyvyyden asuinseuduillaan. Yksi tärkeä tehtävä keskustojen kehittämisessä on turvallisuuden parantaminen, niin alueella liikkujien kuin asukkaiden kannalta. Rakennusten ja katujen välille ei saa tulla pimeitä nurkkia ja autioita tunneleita, vaan ne on hoidettava valaistuksen avulla turvalliseksi.

Keskitetty valvonta

Toinen seikka keskustaturvallisuuden lisäämisessä on valvonnan keskittäminen. Teknologian avulla voimme nostaa turvallisuuden tasoa jatkuvalla kaupunkikuvauksella. Tällöin jokainen voi liikkua eri puolilla keskustaa miettimättä turvallisuuttaan. Valvomosta käsin voidaan häiriökäyttäytyjät tunnistaa kuvasta jo ennakkoon fyysisen ominaisuuden tai käytöksen perusteella. Pieni poikkeama käytöksessä huomataan helposti tekoälyn algoritmilla, ja apua voidaan lähettää etukäteen hillitsemään tilannetta.

Keskustat käyttäjien tiloiksi

Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat keskustoihin yhteisiä vapaita tiloja, joissa voi oleskella ja harrastaa. Samalla palvelujen pitää olla saatavilla lähellä ja vaivattomasti. Jotta palvelut toimivat joustavasti pitää keskustoissa liikkeiden tavaratoimitukset olla mahdollisia kaikkina vuorokauden aikoina asukkaita kuitenkaan häiritsemättä. Ratkaisuna tähän olisi huoltoverkoston rakentaminen kaupunkirakenteen alle, jolloin tavaraliikenne siirtyisi pois muun muassa kävelykaduilta.

Suomen talvisiin olosuhteisiin sopisi juuri katuverkon alla oleva huoltoverkosto, jonka kautta voisi tehdä myös kunnossapitoon tarvittavat toimenpiteet, kuten roskien, lumen ja jätteiden kuljetuksen kierrätysalueille.

Keskustoiden kehittäminen vaatii tuntemusta käyttäjien tulevaisuudesta. Mitä eri ikäiset ihmiset haluavat kaupunkien ja kuntien keskustoilta ja miten eri ryhmät niissä toimivat esteettömästi? Onko esimerkiksi lemmikit huomioitu? Kasvava määrä lemmikkejä elää juuri kaupunkien keskustoissa. Keskustojen kehittäminen on palvelutehtävä.

Next article