Etusivu » Rakentaminen » Tierakentamisessa ollaan monella osa-alueella hyviä kierrättäjiä
Kuntatekniikka

Tierakentamisessa ollaan monella osa-alueella hyviä kierrättäjiä

tierakentaminen
tierakentaminen
Kuva: Unsplash

Kysyimme Suomen Tieyhdistyksen tapahtumien ja ekologisen kestävyyden johtajalta Liisa-Maija Thompsonilta maa- ja tierakentamisen polttavia kysymyksiä, kuten miten perinteisiä rakennusaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla ja mitä hyötyä siitä on?

Millaisia vaatimuksia (ympäristönsuojelu-lainsäädäntö) tierakentamiseen on olemassa?

Isot tiehankkeet käyvät läpi laajan ympäristövaikutusten arviontiprosessin. Kaavoituksessa selvitetään väyläratkaisun ympäristövaikutukset. Materiaalien käytöstä ei saa olla vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle.

Ympäristökelpoisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon rakennettavan kohteen erityispiirteet, esimerkiksi sijaitseeko tie pohjavesialueella, mihin rakennekerrokseen tuotetta käytetään? Rakentamisessa käytettävä tuote määrittää, minkä lainsäädännön tai ohjeistuksen mukaisesti sitä käsitellään tai luvitetaan. Joskus tuotteen käyttö vaatii ympäristöluvan ja joskus riittää kevyempi ilmoitusmenettely.

Miten maa/tierakentamisessa perinteisiä rakennusaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla?

Luonnon tuotteita voidaan korvata kokonaan tai osittain yleensä silloin kun uusiomateriaali vastaa riittävästi luonnon materiaalin käyttäytymistä, kun se on ympäristökelpoista, kustannustehokasta ja sitä on järkevästi saatavilla.

Materiaaleja voidaan jalostaa monella tavalla. Jalostamista tehdään, jotta materiaalin käyttöominaisuudet saadaan kohdalleen. Materiaalit pyritään hyödyntämään mahdollisimman lähellä syntypaikkaa, sillä kuljetusmatkalla on suuri hiilidioksidipäästövaikutus. Materiaalien tehokas hyödyntäminen tierakentamisessa edellyttää tuotteistamista ja varmuutta tuotteen pitkäaikaistoimivuudesta.

Mitä hyötyjä uusiomateriaalien hyödyntämisestä on eri sidosryhmille?

Uusiomateriaalien käyttämisessä ei ole häviäjiä. Käyttämällä uusiomateriaaleja onnistutaan säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ympäristöä sekä pidetään materiaalit hyödyllisessä käytössä. Kun esimerkiksi ylijäämämaat hyödynnetään lähellä niiden alkuperäistä sijaintia, hankkeen rakentamisen aikaiset polttoainekustannukset ja hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin, jos ylijäämämaat kuljetettaisiin maa-ainesten vastaanottopaikalle tai kaatopaikalle.

Tienrakentamisessa ollaan monella osa-alueella hyviä kierrättäjiä. Esimerkiksi asfaltti kiertää nykyisin lähes 100 %. Alalla on kuitenkin vielä potentiaalia lisätä resurssiviisasta materiaalien käyttöä ja hallintaa tulevaisuudessa.

Next article