Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Urbaani elämä tarvitsee vihreää
Sponsoroitu

Hannes Rummukainen

Senior Portfolio Manager, Kekkilä-BVB Oy

Petra Salonen

Circular Solutions Manager, Kekkilä-BVB Oy

Ihminen on riippuvainen luonnosta. Kaupunkivihreä onkin tärkeä psykologinen ja fysiologinen hyvinvointitekijä sekä merkittävä hiilinielu.

– Suojelemalla, säilyttämällä ja luomalla monipuolisia luontoympäristöjä sekä varmistamalla ekologisten verkostojen yhtenäisyyden turvaamme ekosysteemien toimivuuden, Circular Solutions Manager Petra Salonen toteaa.

– Katupuiden, viherkattojen ja -seinien sekä kosteikkojen lisäksi tulee huomioida myös maanalainen biodiversiteetti. Kun maaperä voi hyvin, se hoitaa kasveja, Senior Portfolio Manager Hannes Rummukainen muistuttaa.

Viherrakentamisessa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia kiertotalousmateriaalien hyödyntämisessä. Käytettäessä läheltä tulevia uusiutuvia raaka-aineita viherrakentamisen hiilidioksidipäästöt pienenevät.

– Kierrätysraaka-aineita käytettäessä laadun ja reseptiikan merkitys korostuu. Raaka-aineissa on valtavasti vaihtelua ja monimuotoisten viheralueiden rakentaminen asettaa omat haasteensa. Oikein suunniteltuna kasvualusta säilyttää rakenteensa ja ominaisuutensa vuosikymmeniä, sanoo Rummukainen.

Kekkilä on monimuotoisten elinympäristöjen mahdollistaja

Kekkilän Green City Concept auttaa kaupunkeja saavuttamaan ympäristötavoitteensa lisäämällä kaupunkivihreää ja monimuotoisuutta, vähentämällä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja pienentämällä hiilidioksidipäästöjä. Kekkilän asiantuntijat ja räätälöidyt ratkaisut tukevat myös kansallisten tavoitteiden saavuttamista ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

– Kekkilällä on pitkä historia viherrakentamisessa. Reseptiikka on perustekemisemme ydintä: kasvualustat tehdään kasvien ehdoilla yhdistämällä paikallisia materiaaleja vastaamaan kaupunkien muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, Rummukainen toteaa.

Lue lisää kiertotalouteen pohjautuvista ratkaisuista

Next article