Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Vihreästi viihtyisä – kaupunkiympäristöön voi panostaa myös inspiroivasti
Sponsoroitu

Elävän kaupungin sydämen muodostavat monimuotoiset vihreät alueet, jotka suovat paitsi esteettistä nautintoa, ovat myös elintärkeitä asukkaiden hyvinvoinnille ja ympäristön kestävyydelle.

Kaupunkien viheralueet tarjoavat asukkaille paikan rentoutua ja viettää aikaa ulkona. Riittävän viherrakenteen tärkeys on yleisesti tiedossa, mutta Aino Landscaping Oy:n maisema-arkkitehdin Aino Aspialan mukaan missään ei kuitenkaan yksiselitteisesti oteta kantaa, mikä riittävä määrä viheraluetta esimerkiksi kaupunkilaista kohti on.

– Etenkin täydennysrakennusalueilla voi olla ongelmia, kun tehdään pieniä asemakaavanmuutoksia ja mahdollisesti samalla nakerretaan viheralueita. Kokonaisuus viheralueverkostosta ja alueiden riittävyydestä jää helposti tutkimatta.

Tiiviillä alueella korostuu myös viheralueiden kulutuskestävyys. Mitä enemmän ihmisiä alueella ulkoilee, sitä kulutuskestävämpi sen tulee olla. 

– Esimerkiksi metsänpohja ei kestä suurta kulutusmäärää, Aspiala sanoo. 

Aino Landscaping: kaupunkimaisemia harmoniassa luonnon kanssa

Yhdeksi keskeiseksi näkökohdaksi kestävämpien ja viihtyisämpien kaupunkiympäristöjen luomisessa Aspiala nostaa puuston säilyttämisen ja vaalimisen.

– Puiden vaalimisen täytyisi näkyä koko ketjussa, aina kaupungin tavoitteista kaavoitukseen ja toteutussuunnitteluun ja sieltä rakennusliikkeiden tavoitteisiin ja työmaakäytäntöihin.

Esimerkiksi maalämpökaivot Aspiala näkee uutena ja sinänsä positiivisena asiana. Samalla ne kuitenkin vievät tilaa puilta. Näin kaksi hyvää tavoitetta sulkevat pois toisiaan. 

– Myös tiiviit korttelit ja etenkin kansipihat vaikeuttavat maaperän säilyttämistä. Olisi tärkeää, että jokaisessa korttelissa olisi myös maavarainen alue puiden istuttamista varten.

Aspialan luotsaaman Aino Landscapingin päällimmäisenä tavoitteena on tuoda kaupunkien ulkoympäristöihin lisää kauneutta, yhteisöllisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta.

– Hyvät elinympäristöt luovat hyvinvointia, terveyttä ja onnellisuutta. Me luomme elinympäristöjä, jotka ovat hyviä kaikelle elolliselle.

Kuinka luonto ja kaupunkimaisema yhdistetään toimivasti?

Next article