Etusivu » Terveydenhuolto » Anne Berner: “Tavoittelemme maailman parasta”
Uusi lastensairaala

Anne Berner: ”Tavoittelemme maailman parasta”

lastensairaala
lastensairaala
Havainnekuvassa uusi Lastensairaala Stenbäckin katua lounaaseen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Sarc

Sairaalahankkeen tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman paras lastensairaala lapsipotilaille ja heidän auttajilleen. Tavoitteen keskiössä on pieni ihminen.

Sairaalan laatumäärite arvolle ”paras” on laaja. Se kattaa muun muassa ympäristökriteerit, energiatehokkuuden ja sairaala työympäristönä -kriteeristön. Erityisesti tavoitteessa otetaan huomioon lapsen ja hänen omaistensa kokemus sairaalaympäristöstä. Tavoite parhaan mahdollisen sairastamis- ja toipumisympäristön, odotus- ja viihtymisympäristön, oppimis– ja leikkimisympäristön sekä työskentely-ympäristön suhteen on vaativa ja monimuotoinen kokonaisuus. Sairaalassa hoidettavien lasten ikä vaihtelee 0–15 vuoden välillä, mikä tekee suunnitellusta kokonaisuudesta erityisen haastavan.

Yhteys sairaalan ulkopuolelle tärkeää

Näemme, että ”maailman paras” lastensairaala sisältää myös onnistuneen viestinnän kaikissa muodoissaan. Tavoitteena on, että lapsen ja perheen mahdollisuus arjen elämään ja toimiin sairaalajaksojen aikana säilyy mahdollisimman hyvin. Verkkoteknologian avulla lapsi ja nuori voi ylläpitää yhteyden omiin sosiaalisiin verkostoihin: osallistua oman koululuokkansa toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä kaveripiiriinsä. Vanhemmille mahdollisuus olla yhteydessä työpaikkaansa sekä muihin perhejäseniin on tärkeää. Sairaalakokemukseen vaikuttaa myös reaaliaikainen tieto hoidon etenemisestä ja sen tuloksista. Nämä seikat ovat erityisen merkityksellisiä sairaalan toteuttaessa valtakunnallista tehtäväänsä.

Toinen sairaalakokemukseen vaikuttava tekijä on lapsen luovuuden ja huomion kiinnittäminen muualle tutkimusten ja hoidon aikana, jotta kipu, pelko ja stressi lievenee. Tämän mahdollistaa digitaalinen media, jonka avulla lapsi saadaan osaksi hänelle mieluisaa tarinaa hoidon aikana. Tällaisen digitaalisen sisällön luomiseksi tarvitaan mahdollisemman moderni teknologia-alusta. Sen mahdollistaa terveydenhoitoon erikoistuneet teknologiayritykset ja heidän tuotekehitystiiminsä. Kyseessä on kaikkia aisteja puhutteleva sisältö, joka kytkeytyy suomalaiseen kulttuuriin ja perimään, joka tuntuu luontevalta ja kodikkaalta, tutulta ja samalla kiinnostavalta.

Kuvallinen etäyhteys myös kotiin

Maailman parhaan lastensairaalan rakentamiseksi tarvitaan tulevaisuuden teknologiaa. Tarvitaan ICT-järjestelmiä, jotka mahdollistavat edellä mainitun lapsen kokemuksen ja perheen arjen. Ne myös edistävät parasta mahdollista lääketieteellistä tulosta ja edelläkävijyyttä hoitoprosessien kehittämisessä.

Kaksisuuntainen kuva- ja ääni-yhteys sekä kuvamonitoreiden laajamittainen käyttö potilashoidon yhteydessä lisäävät turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Samalla kuvalliset etäyhteydet mahdollistavat sen, että lapsi otetaan vain sairaalahoitoon, kun se on tarpeellista. Tämä vastaa myös YK:n lasten oikeuksia, joiden mukaan lapsi tulee ottaa sairaalahoitoon vain silloin, kun se on välttämätöntä.

Lue myös: Tekoäly lisää terveydenhuollon resursseja

Teknologia suuri mahdollisuus

Kattava kiinteistön sisäinen paikannusjärjestelmä mahdollistaa nopean hoidon sekä tehokkaan tiedonkulun hoitotilanteissa. Lääkintälaitteiden ja mittausten yhdistäminen sujuvaan viestintään ja tiedonhallintaan mahdollistaa perheille jatkuvan hoitoketjun kodin ja sairaalan välille. Robotiikan avulla voidaan edistää lapsen kuntoutumista kotona, kerätä tietoa lapsen toipumisen edistymisestä, huolehtia lääkityksen annostelusta, huolehtia leikillisestä kuntouksesta ja pitää yhteyttä lääkäriin.

Teknologia on tulevaisuuden sairaalalle suuri mahdollisuus. Se vapauttaa aikaa ihmisten väliselle kanssakäymiselle, ihmisten väliselle kosketukselle ja mahdollistaa yhteydenpitoa lapsen ja perheen välille sekä luo turvallisuuden tunnetta. Tulevaisuuden teknologian avulla saadaan parhaat mahdolliset edellytykset toipumiselle – lapsen henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Next article