Etusivu » Terveydenhuolto » Digitalisaatio tehostaa potilaan hoitoa
Sponsoroitu

Johan Mälsjö

liiketoiminnan johtaja, Getingen Digital Health Solutions

Sairaaloidemme digitalisoituminen mahdollistaa olemassa olevien resurssien tehokkaamman käytön. Se lisää myös potilasturvallisuutta, lyhentää odotusaikoja ja parantaa työympäristöä.

Kliinisessä logistiikassa ja digitalisaatiossa on kyse sairaalahoidon tämänhetkisten sekä tulevien tarpeiden ja haasteiden ymmärtämisestä. Kyse ei ole välttämättä uusista ratkaisuista tai teknisestä laitteistosta vaan siitä, että samoin resurssein ja laittein pystytään hoitamaan enemmän ja tehokkaammin. Johan Mälsjö on lääketieteen teknologiayhtiö Getingen Digital Health Solutions -liiketoiminnan johtaja. Hän kertoo, miten digitalisaatio johtaa tehokkaampaan hoitokaareen.

– Paljolti on kyse koordinaatiosta ja viestinnästä sairaalan eri osastojen kesken: siitä, että luodaan prosessi, jonka ansiosta jokaisen yksittäisen potilaan sairaalassaoloaika on mahdollisimman sujuva, turvallinen ja tehokas. Että potilaan hoidon jokainen osa-alue kulkee mahdollisimman saumattomasti aina ilmoittautumisesta ensihoitoon, tehohoitoon, osastolla oloon, kuntoutukseen tai mihin tahansa tarvittavaan. Tämä tarkoittaa resurssien tehokkaampaa käyttöä ja parempaa työympäristöä sairaalassa. Myös potilasturvallisuus paranee, kun henkilökunta on ajan tasalla ja heillä on käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot, Mälsjö sanoo.

Enemmän hoitoa samoin resurssein

Yleinen haaste on, että viestintä sairaalan eri osien välillä ei toimi optimaalisesti. Olipa sitten kyseessä kuljetukset sairaalan sisällä tai röntgenin ja näytteiden tulokset, puutteellinen viestintä voi johtaa ongelmiin. Pidemmän päälle se voi johtaa leikkausten siirtämiseen tai peruuntumiseen. Se taas ​​johtaa pidempiin odotusaikoihin ja potilaan sairaalassaoloajan pidentymiseen.

– Monilla sairaaloilla, joiden kanssa teemme yhteistyötä, on haasteita henkilöstöresurssien kanssa. Hoitovirran digitalisoinnin ansiosta kaikki hoidon osa-alueet toimivat ja ovat sujuvammin kytköksissä toisiinsa. Näemme, että hoitoaika on lyhentynyt, odotusaika päivystysvastaanotolla lyhentynyt ja hoitohenkilöstön työympäristö parantunut. Pidemmän päälle sillä on luonnollisesti vaikutusta myös sairaalan talouteen. Näin samoin resurssein pystytään tarjoamaan enemmän ja parempaa hoitoa, Mälsjö toteaa.

Next article