Etusivu » Terveydenhuolto » Sote-uudistukselta odotetaan pelastusta potilastietojen keskittämiseen
Sote-uudistus

Sote-uudistukselta odotetaan pelastusta potilastietojen keskittämiseen

potilastietojen-keskittaminen
potilastietojen-keskittaminen
Kuva: Adobe Stock

Terveydenhuollon nykytilanteessa potilastiedot ovat pirstaloituneet eri tietojärjestelmiin ja niiden yhteensovittaminen on haasteellista.

Potilaan tietojen hyödyntäminen yli organisaatioiden on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari Pätsin mukaan hankalaa. Järjestelmien integraatiot ovat kalliita ja työläitä. Järjestelmät eivät myöskään tue ammattilaisia tiedon hyödyntämisessä, ja ICT:n antamia mahdollisuuksia ei ole pystytty hyödyntämään riittävästi tietojen siirrossa.

Hoitosuunnitelman läpinäkyvyys ja tiedonkulku parantavat potilasturvallisuutta

Potilastietojen ajantasaisuus antaa hoitoturvaa. Suurin riski on potilasturvallisuuden vaarantuminen, jos potilasta hoidetaan väärän tiedon perusteella.

Reaaliaikainen tiedonkulku eri potilasjärjestelmistä takaa päivitetyn tiedon.

Tilanne on kriittinen erityisesti silloin, kun potilas siirtyy eri organisaatioiden yli, mutta myös organisaation sisällä. Tällä hetkellä tieto ei välttämättä seuraa potilasta, ja Kanta-palvelun kautta saatava tieto on tietyissä tilanteissa ainoa tapa välittää tietoa.

Potilaan siirtyessä vaikkapa kotihoidosta erikoissairaanhoitoon, on ajantasainen tieto tärkeintä, kuten viimeisin määrätty lääkitys tai hoitotoimenpiteet ja -ohjeet.

Hyvän terveydenhuollon tiedonhallintajärjestelmän keskiössä on potilas ja hänen tietonsa. Potilastietojen siirtyminen reaaliajassa potilaan mukana hoitopaikasta toiseen antaa hoitohenkilökunnalle edellytykset parempaan päätöksentekoon ja se lisää potilaan turvallisuutta.

Tietojen yhteensovittamisessa ammattilaiset voivat luottaa siihen, että olemassa oleva potilastieto on juuri sitä keskeistä tietoa potilaasta, mitä hoitohenkilökunta sillä hetkellä tarvitsee, vaikkapa ambulanssissa.

Sote-uudistus on ratkaisu tietojen keskitettyyn hallintaan

Pätsin mukaan toiminnan kehittäminen on ollut haasteellista. Erityisesti sähköisiin palveluihin liittyvien uusien prosessien ja toimintamallien käyttöönottaminen on työlästä.

Tällä hetkellä kustannuskehitys on karannut organisaatioiden hallinnasta. Kehittäminen tapahtuu nykyisin lähestulkoon aina tietojärjestelmätoimittajan ehdoilla, kun organisaation tulisi olla se, joka ohjaa toimintaa ja pitää kustannukset kurissa.

Järjestelmien yhteensovittaminen ei ole halpaa, mutta hyvin suunniteltuna ja fiksusti toteutettunn se maksaa itsensä takaisin.

Sote-uudistuksen myötä digitaaliset tietojärjestelmäratkaisut ovat keskeisessä roolissa hyvän potilastyön turvaamiseksi. Pätsi korostaa, että kyse ei ole ainoastaan potilaan terveystiedoista, vaan tietointegraatiota voidaan tulevaisuudessa tehdä myös muista, esimerkiksi elämäntapoja, koskevista tiedoista.

Hyvinvointitietojärjestelmä on soteuudistuksen yksi merkittävimmistä hyödyistä. Silloin potilastieto on osa prosessia. Silloin luodaan aitoa toimintaympäristön muutosta siten, että organisaatiorajat ja eri rekisterinpitäjät eivät rajoita tiedonkulkua ja mahdollistavat tehokkaamman toiminnanohjauksen eri yksiköiden kesken.

Next article