Etusivu » Toimitilat ja työ » Green Office -yritys säästää kustannuksia ja suojelee luontoa
Toimitilat

Green Office -yritys säästää kustannuksia ja suojelee luontoa

Jokainen voi mitata omaa ympäristötietoisuuttaan Kulutustapamittarilla ja arvioida oman toiminnan ympäristöystävällisyyttä. Kuva: Getty Images

Green Office on Suomen WWF:n vuonna 2002 kehittämä ympäristöjärjestelmä toimistoille. Green Officen tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

Yritykset saavat Green Officesta tehokkaan työkalun ympäristöjohtamiseen ja -viestintään. Green Office -päällikkö Helka Julkunen näkeekin järjestelmän yrityksille käytännönläheisenä keinona saavuttaa kustannussäästöjä ympäristöä suojelemalla.

– Yrityksen näkökulmasta Green Office auttaa toimistoa vähentämään ympäristökuormitustaan. Se tarkoittaa samalla säästöä yrityksen kustannuksissa, Julkunen toteaa.

Suomessa on jo 449 Green Office -toimistoa 170 eri organisaatiosta. Niissä työskentelee yhteensä yli 63 000 työntekijää. Esimerkiksi sähköä näissä toimistoissa säästettiin vuonna 2015 yhteensä 13 miljoonaa kWh, eli jokainen työntekijä säästi keskimäärin 206 kWh sähköä.

– Rahassa tuo kokonaismäärä sähkön säästössä tarkoittaa yhteensä noin 800 000 euroa. Lisäksi kustannussäästöä tuo muun muassa vähentyvä paperin käyttö, Julkunen kertoo.

Alkuun pääsee tekemällä yhteistyösopimuksen WWF:n kanssa, minkä jälkeen yrityksellä on vuosi aikaa luoda toimistolleen ympäristöjärjestelmä valmiiden työkalujen avulla. Kun järjestelmä on laadittu, WWF:n asiantuntija tulee tarkastamaan toimitilat. Kriteerit täyttäville toimistoille myönnetään Green Office -merkki ja -diplomi. Tämän jälkeen yritys raportoi vuosittain ympäristötoimintansa tulokset WWF:lle. Vuosimaksuilla katetaan toiminnan kuluja ja tuetaan luonnonsuojelutyötä.

Ilmastolaskurin avulla voidaan laskea, kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä yritys aiheuttaa. Kulutuslukujen perusteella saadaan arviot muun muassa sähkön- ja lämmönkulutuksesta, paperin kulutuksesta tai liikkumisesta syntyvistä hiilidioksidipäästöistä.

– Lisäksi jokainen voi mitata omaa ympäristötietoisuuttaan Kulutustapamittarilla ja arvioida oman toiminnan ympäristöystävällisyyttä, Julkunen lisää.

Green Office -toimistot tarkastetaan kolmen vuoden välein. Mukana oleville yrityksille järjestetään verkostotapaamisia, työpajoja sekä vierailuja, joissa käsitellään ympäristöohjelmaan liittyviä aiheita. Tapahtumat ovat myös hyvä mahdollisuus keskustella ja vaihtaa kokemuksia muiden Green Office -toimistojen kanssa.

Green Office -kriteereitä ovat:

  • Valitaan Green Office -vastaava ja perustetaan tiimi.
  • Laaditaan käytännönläheinen ympäristöohjelma WWF:n työkalujen avulla.
  • Valitaan vähintään kolme indikaattoria eli kulutuslukua, joiden toteutumista seurataan, ja raportoidaan tiedot WWF:lle vuosittain.
  • Säästetään energiaa.
  • Vähennetään jätteen syntymistä sekä kierrätetään ja lajitellaan.
  • Huomioidaan ympäristönäkökulma toimiston hankinnoissa.
  • Kerrotaan Green Office -käytännöistä toimiston henkilöstölle.
  • Päivitetään toimiston ympäristöohjelma vuosittain.
  • Pyritään jatkuvaan parantamiseen ympäristöasioissa.

Next article