Skip to main content
Etusivu » Toimitilat ja työ » Muotoilujohtaja Yuki Abe pohtii: “Tila käyttäjäänsä palvelee, vai palveleeko?”
Työympäristöt

Muotoilujohtaja Yuki Abe pohtii: ”Tila käyttäjäänsä palvelee, vai palveleeko?”

Kuva: Charlotta Salonen

Työelämän murros asettaa uusia vaatimuksia toimitiloille. Kun toimintamallit muuttuvat, myös tilan on joustettava. Käyttäjäänsä palveleva työtila kunnioittaa työn erityispiirteitä, ja päivittyy vastaamaan myös tuleviin tarpeisiin.

Toimiva työtila elää organisaation muuttuvien tarpeiden mukana. Kun globaali kilpailu paineistaa pysymään liikkeessä ja muuttamaan toimintamalleja kiihtyvään tahtiin, toimitilojen muuntojoustavuuden merkitys korostuu

Kun koronaviruksen kaltainen pandemia sulkee toimintoja, tapahtumia ja työtiloja meillä ja maailmalla, mitä tarvitaan, että terveiden ihmisten työ voisi jatkua kotoa käsin?

Toimitilojen muutostarpeen sykli on nopeutunut ja nopeutunee jatkossa yhä enemmän. Hyvän työympäristön on oltava tekniikaltaan helposti päivitettävä ja muunnuttava kehittyvän työn mukana.

Perinteiset yhden hengen toimistohuoneet alkavat olla historiaa, ja pelkistetty avokonttorikin palvelee vain harvoja. Digitaalisuus on parantanut ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn mahdollisuuksia, ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen tukee ajatusta etätyöstä. Toisaalta viime viikkoina myös yhteiskunnallinen tilanne on pistänyt organisaatiot pohtimaan resurssejansa etätyöhön. Kun koronaviruksen kaltainen pandemia sulkee toimintoja, tapahtumia ja työtiloja meillä ja maailmalla, mitä tarvitaan, että terveiden ihmisten työ voisi jatkua kotoa käsin?

Etätyön, kokousten ja monipaikkaisen työn lisääntyminen näkyy toimitilojen mitoituksessa. Henkilökohtaisten pöytien tilalle ovat tulleet nimeämättömät paikat ja eri käyttötarkoituksia palvelevat, viihtyisät yhteiskäyttötilat.

Yhteiset tilat lisäävät yhteistyön ja tiedon joustavan jakamisen mahdollisuuksia, mutta sopeutuminen voi olla haastavaa, jos on viettänyt viimeiset 20 vuotta omassa poterossansa. Onkin tärkeää, että toimitilojen murroksessa otetaan huomioon myös yksilöjen ja erilaisten työnkuvien tarpeet sekä mahdollisuus omaan rauhaan vetäytymiseen.

Lue myös: Jaetut, uudelleen järjestetyt työtilat – työpaikat muuttuvat työn paikoiksi

Tiedostatko käyttäjän tarpeet?

Toimitilasuunnittelussa on keskeistä kartoittaa tiloissa tehtävän työn ja siinä toimivien ihmisten tarpeet. Parhaiten käyttäjiä onnistutaan palvelemaan yleensä silloin, kun tilojen käyttötarkoituksen määrittelyyn on osallistettu tiloissa työskenteleviä. Kun siihen yhdistetään kiinteistön potentiaalin hahmottaminen ja huomioidaan tilatarpeiden mahdolliset muutokset tulevaisuudessa, käsillä on hyvät lähtökohdat toimivan työympäristön luomiselle

Perusteellinen toimitilasuunnittelu kannattaa ja lopussa seisoo kiitos. Illmapiirin ja kulttuurin rinnalla työympäristö vaikuttaa tutkitusti työviihtyvyyteen, -hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Ergonomiaan, valaistukseen, äänieristykseen, elinkaareen, teknologiaan, etätyömahdollisuuksiin ja visuaaliseen ilmeeseen satsatut eurot ovat useimmiten siis kuluerän sijaan hyvin kannattava investointi!

Kirjoittaja Yuki Abe toimii muotoilujohtajana Luomoa Oy:llä.

Next article