Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Ilmastonmuutos vaatii sopeutumista myös vesienhoidossa
Sponsoroitu

Ylivieskassa vesienhoito ja tulvariskien hallinta on yhdistetty vahvasti luonnon monimuotoisuuden ja ennallistamisen edistämiseen.

Ilmastonmuutoksen nopeutuminen tuo kaupungeissa lisää haasteita muutokseen sopeutumisessa, kun sään vaihtelut voimistuvat, kuivuus uhkaa heikentää veden laatua ja vesieliöstön elinolosuhteita ja tulvariskien uhka elinkeinoille ja asukkaille kasvaa.

– Toimenpiteet vesien viivyttämiseksi ja varastoimiseksi sivupurojen valuma-alueilla ovat tärkeitä keinoja varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin, Ylivieskan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho aloittaa. 

Valumavesin viivyttäminen edistää Koistinahon mukaan samanaikaisesti useaa tavoitetta – niin tulvariskien hallintaa, vesienhoitoa ja luonnon monimuotoisuuden lisäämistä kuin ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumistakin.

– Tavoitteiden yhdistyminen motivoi ja saa toiminnan hyväksyttävämmäksi sekä kustannustehokkaammaksi. 

Ylivieska pyrkii ilmastotoimien edelläkävijäksi

Ylivieskan kaupungilla on ollut vesienhoidon teemaan liittyviä hankkeita jo vuosikymmenen ajan. Toimintaan on viime aikoina ollut kiitettävästi tarjolla valtionavustuksia etenkin ELY-keskusten kautta. 

– Ylivieskan kaupungin hanketoiminta ei olisi ollut mahdollista ilman tätä tukea. Näitä rahoitusmuotoja tarvitaan myös jatkossa, Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kuvailee. 

Sorvisto korostaa, että Ylivieska haluaa kokoistensa kaupunkien joukossa olla edelläkävijä ilmastotoimissa. Tärkeäksi on nähty nimenomaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

– Kevättulvat ovat tuttuja näillä lakeuksilla, mutta konkreettisesti ilmastonmuutos näkyy ennakoimattomina tulvina mihin aikaan vuodesta tahansa.   

Seutukaupunki Ylivieska on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana yli 2 000 asukkaalla ilman kuntaliitoksia. Tämä on Sorviston mukaan tarkoittanut asuinalueiden ja rakennetun ympäristön laajentumista, mikä yhdistettynä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vaatii toimenpiteitä. 

 Edellä mainitut hankkeet ja keinot ovat osoittautuneet onnistuneiksi ratkaisuiksi. Samalla vesi elementtinä on viihtyisästi läsnä ihmisten asuinympäristöissä.

Vesitekniikalla ilmastotoimien edelläkävijäksi

Kuinka se tapahtuu?

Next article