Etusivu » Vesitekniikka » Jätevesien puhdistaminen olennaista ihmiselle ja ympäristölle
Jätevesien käsittely

Jätevesien puhdistaminen olennaista ihmiselle ja ympäristölle

Kuva: Getty Images

Yhdyskunnan jätevesien puhdistaminen edistää maailmanlaajuisesti paitsi ihmisten terveyttä myös ympäristönsuojelua ravinteiden ja haitta-aineiden määrää vähentämällä.

Yhdyskuntajätevedellä tarkoitetaan kotitalouksista sekä yhdyskuntien muusta toiminnasta, kuten pienteollisuudesta ja eri palveluista tulevaa jätevettä, joka kerätään viemäriverkostoilla jäteveden puhdistamoihin. Jätevesien puhdistamisen takana on kaksi painavaa syytä. Ihmisten näkökulmasta puhdistamisen tärkeimmät tehtävät liittyvät ensisijaisesti terveydellisiin syihin.

Kaikkein haitallisimpien aineiden pitoisuuksia jätevesissä on saatu vähennettyä.

– Vesiä käsittelemällä sairastumisen riskiä saadaan vähennettyä, mutta silti likaisesta vedestä tarttuvat sairaudet, kuten esimerkiksi kolera ja lavantauti tappavat maailmassa valtavasti ihmisiä vuosittain. Maailmanlaajuisesti jopa

– 80 % yhdyskuntajätevesistä jää puhdistamatta, Aalto-yliopiston professori Anna Mikola sanoo.

Toinen tärkeä syy jätevesien puhdistamiselle on ympäristön suojeleminen. Kun jätevedestä poistetaan ravinteita, vähennetään leväkasvua aiheuttavien typen ja fosforin sekä happea kuluttavan orgaanisen aineen määrää. Hallitun viemäriverkoston kapasiteetin on kaikissa tilanteissa riitettävä siihen, että jätevedet saadaan kerättyä puhdistettaviksi eivätkä ne esimerkiksi tulvi kaduille. Mikolan mukaan Suomessa järjestelmiä saneerataan koko ajan toimivimmiksi.

– Ympäristöstä viemäriin päin vuotavat vedet kuitenkin aiheuttavat ongelmia puhdistamoilla silloin, kun sateella yhtäkkiä on moninkertainen määrä laimeampaa ja tiettyinä aikoina hyvinkin kylmää vettä.

Tähtäimessä kokonaissysteemin tehostaminen

Muun muassa kosmetiikasta ja lääkkeistä peräisin olevat aineet päätyvät kotitalouksissa jäteveteen ja saattavat vesiympäristössä aiheuttaa muutoksia esimerkiksi vesieliöiden hormonitoimintaan. Mikola muistuttaakin jätevesien puhdistamisen olevan joidenkin aineiden osalta hyvin tärkeää.

– Kaikkein haitallisimpien aineiden pitoisuuksia jätevesissä on saatu vähennettyä. Kaiken kattavaa velvoitetta ei näiden aineiden poistamiselle kuitenkaan vielä ole.

Useat suomalaiset puhdistamot saavat Mikolan hyväksynnän, mutta hän näkee niissä myös puutteita. Maailmalla on vain muutamia esimerkkejä, joissa ravinteiden poisto ja yleensä jätevesien käsittely ovat Suomen tasolla.

– Kuitenkin on maita, kuten Sveitsi, jotka ovat lähteneet esimerkiksi lääkeaineiden poiston saralla etenemään ja tekemään kansallisia vaatimuksia ennen Suomea.

Kantavana trendinä jätevesipuhdistuksessa Mikola näkee ennen kaikkea kiertotalousajattelun – kiertojen paremman hallittavuuden sekä hyödynnettävyyden. Jätevesi sisältää arvokkaita aineita kuten ravinteita.

– Prosesseja muokataan jatkuvasti siihen suuntaan, että lopputuotteet olisivat kierrätettävissä paremmin ja käytettävissä uudelleen mahdollisimman lähellä puhdistamoa. Tähtäimessä on kokonaissysteemin mahdollisimman tehokas ja turvallinen toimivuus.

Next article