Skip to main content
Etusivu » Vesitekniikka » Kuinka vesihuoltoalan uudistusta voisi nopeuttaa?
Vesihuolto

Kuinka vesihuoltoalan uudistusta voisi nopeuttaa?

Hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia vesilaitoksen toimintaan saadaan uutta ulottuvuutta, tehokuutta ja toimintavarmuutta. Kuva: Getty Images

Osmo Seppälä

toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälän mukaan digitalisaation laajemmasta käytöstä hyötyisivät niin laitokset kuin käyttäjät.

Digitalisaatio on kovassa nosteessa koko yhteiskunnassa eikä vesihuoltoala ole poikkeus. Seppälän mukaan se tarjoaa mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös haasteita.

– Ala on melko hitaasti muuttuva ja nojaa perinteisiin toimintaprosesseihin. Laitosautomaatiolla on jo pitkät perinteet ja vahva asema, mutta vesihuoltoverkostojen hallintaan liittyvät digitalisaatioprosessit ovat useimmissa laitoksissa kehittyneet hitaammin.

Palvelujen käyttäjän näkökulmasta digitalisoituva vesihuoltoala voisi näyttäytyä huomattavasti dynaamisempana.

Seppälä toteaa vesihuoltolaitosten olevan hyvin erikokoisia ja niiden resurssien vaihtelevan, joten yhtä sapluunaa digitalisaatiossakaan ei ole. Hän kuitenkin rohkaisee laitoksia kehittämishankkeisiin, sillä hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia vesilaitoksen toimintaan saadaan uutta ulottuvuutta, tehokuutta ja toimintavarmuutta. Samalla on huolehdittava muun muassa kyberturvallisuudesta.

– Digitalisaatio mahdollistaa tiedolla johtamisen, jolloin päätöksiä voidaan ad hoc -reagoinnin sijaan tehdä kokonaisuus hahmottaen ja ennakoivasti. Esimerkiksi priorisoidut ja kustannustehokkaat verkostosaneeraukset edellyttävät tietoa, jota uusilla digitaalisilla tiedon- ja omaisuudenhallinnan ratkaisuilla voidaan paremmin hyödyntää.

Digitalisaation hyödyt

Teknologian hyödyntäminen vahvistaa ja parantaa asiakastoimintaa.

– Palvelujen käyttäjän näkökulmasta digitalisoituva vesihuoltoala voisi näyttäytyä huomattavasti dynaamisempana ja samalla karistaa hieman jäykkää imagoaan.

Seppälä nostaa esiin vedenmittauksen etäluennan, jota ollaan monissa laitoksissa ottamassa käyttöön.

– Etäluennan kautta kerättävä tieto hyödyttää ja auttaa optimoimaan sekä asiakkaan että laitoksen toimintaa. Laitoksen näkökulmasta se onkin usein ensimmäinen digitalisaatioaskel. Ideaalitilanteessa laitoksen erilliset tietojärjestelmät olisi integroitu saumattomaksi kokonaisuudeksi, jossa tieto ei siiloudu.

Seppälä sanoo, että etäyhteyksien hyödyntäminen ja sitä kautta asiakassuhteen etähoito ovat nyt ottaneet vauhtia koronan aikana.

– Sähköisen asioinnin sujuvoittamiseksi myös vesihuollossa tulee painetta asiakaspuolelta, sillä suuri osa muista yhteiskunnan palveluista toimii jo varsin pitkälti sähköisesti. Digitalisaatiohankkeisiin voi kuitenkin hyvin lähteä myös pienellä kehitysprojektilla ja laajentaa pala kerrallaan.

Next article