Skip to main content
Etusivu » Asuinalueet » Oulun asuntomessujen ideakilpailun voittaja: “Asumisessa toteutuvat omat toiveet ja yhteisöllisyys”
Pohjois-Suomi

Oulun asuntomessujen ideakilpailun voittaja: ”Asumisessa toteutuvat omat toiveet ja yhteisöllisyys”

Kuvat: MUUAN Oy

Tiina Antinoja

asumisen tulevaisuuden ja elämäntapojen asiantuntija

MUUAN Oy

Olli Metso

aluebrändäämisen ja kaupunkisuunnittelun asiantuntija

MUUAN Oy

Oulun asuntomessujen ideakilpailun voittajatoimisto Muuan Oy seuraa suunnittelussaan asumiseen liittyviä megatrendejä: kaupungistumista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Ihmiset muuttavat yhä enenevissä määrin kaupunkeihin, joissa rakentaminen tiivistyy. Samalla asuinalueita kehitetään niin, että ne ottavat paremmin huomioon ihmisten erilaiset kiinnostuksen kohteet.

– Asuminen ilmentää nyt ja tulevaisuudessa asukkaan omaa identiteettiä ja omia toiveita. Kestävä kehitys luo tälle kaikelle raamit, jotka suunnittelussa ja rakentamisessa pitää huomioida, sanoo asumisen tulevaisuuden ja elämäntapojen asiantuntija Tiina Antinoja.

Ihmisten perustarpeet säilyvät jatkossakin ennallaan, mutta asumisen ratkaisuihin kaivataan silti monipuolisuutta.

Asumisen trendeissä on kyse asumiseen liittyvästä palvelumuotoilusta, eli siitä, millaisia palveluja taloyhtiössä, korttelissa ja kaupunginosassa on tarjolla asukkaille.

– Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi liikunnallisille asujille suunnattuja tai sellaisille, joilla on kotieläimiä, aluebrändäämisen ja kaupunkisuunnittelun asiantuntija Olli Metso sanoo.

Antinoja jatkaa, että tulevaisuuden yhteisöllisessä asumisessa jaettujen tilojen merkitys tulee korostumaan. Jokaisella ei tarvitse olla omaa elokuvahuonetta asunnossa, kun korttelissa voi olla naapuruston yhteinen elokuvahuone.

Tietyn alueen asukkaat voivat olla demografisilta tekijöiltään hyvin erilaisia, mutta yhteiset kiinnostuksen kohteet ja yhteistilat luovat uudenlaista yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisyys näkyy myös Oulun vuoden 2025 Hartaanselänrannan asuntomessualueen ideakilpailun suunnitelmassa. Suunnittelutoimisto Muuan Oy voitti kilpailun.

Antinoja ja Metso kertovat voiton olleen helsinkiläistoimistolle merkittävä, sillä monella suunnittelutiimin jäsenellä on henkilökohtainen suhde Ouluun.

Suunnitelmassa Oulun keskustan, Nallikarin ja yliopiston kampusalueen läheisyyteen, uniikkiin suistomaisemaan, rakentuu uusi asuinalue, joka koostuu neljästä eriluonteisesta osa-alueesta.

– Lapsiperheille suunnatulle alueelle rakennetaan muun muassa omakotitaloja, joihin on tuotu kerrostaloyhtiöiden hyviä puolia, Metso kertoo innoissaan.

Tukkisaaren yhteydessä oleva osa-alue jatkaa olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Sen keskuksena on kaupunkilaisten yhteinen kesämökkisaari. Kolmas alue rakentuu vanhan varikon ympärille. Sinne on tarkoitus tuoda tapahtumia, luovan työn tiloja ja elävää kaupunkikulttuuria.

Neljäs osa-alue keskittyy kokeilevaan arkkitehtuuriin ja sen keskuksena toimii kasvihuonekeskittymä, jossa alueen asukkaat voivat viljellä itse.

– Kaikkien neljän osa-alueen suunnittelussa on huomioitu vähähiilisyys ja ilmastonmuutoksen torjunta sekä siihen sopeutuminen aina hulevesijärjestelmistä uusiutuvaan energiatuotantoon. Lisäksi suunnittelussa korostuu kestävä kehitys, kiertotalouden hyödyntäminen ja se, että ainutlaatuinen suistoluonto on kaikilla asuinalueilla lähellä ihmistä, Antinoja sanoo.

Suunnittelijat arvioivatkin, että messualue tulee säilyttämään arvonsa hyvin ja saavuttamaan paljon kiinnostusta sekä näkyvyyttä.

Tutustu Hartaanselänrannan ideakilpailun voittajaedotukseen >>

Next article