Etusivu » Asuinalueet » Järvenpää toteuttaa kaupungistumisen megatrendejä
Uusimaa

Järvenpää toteuttaa kaupungistumisen megatrendejä

jarvenpaassa-asuminen-jarvenpaa-asuinpaikkana-tulevaisuus
jarvenpaassa-asuminen-jarvenpaa-asuinpaikkana-tulevaisuus
Järvenpäässä korostetaan tiiviyttä ja saavutettavuutta. Tämä näkyy palveluiden ja asuntojen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Kuva: Getty Images

Tulevaisuutta määrittää kaksi toisiinsa kytkeytyvää megatrendiä, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen. Järvenpää on monella mittarilla hyvä esimerkki siitä kuinka asettua muutoksen aallonharjalle. Ei lastuksi laineelle, vaan aktiiviseksi oman tulevaisuutensa muokkaajaksi.

Hajasijoittamispyrinnöistä huolimatta väki hakeutuu keskuksiin. Esimerkiksi Järvenpäässä oletuksena on, että 20 vuodessa asukasmäärä puolitoistakertaistuu ollen 2030-luvun lopulla noin 60 000.

Kaupungin maakäyttöjohtajan Juhana Hiirosen mukaan tutkainta vastaan on turha taistella. Pikemminkin on tehtävä kaupungista houkutteleva, toimiva ja asukkaidensa omakseen kokema.

Ohjenuorana kehittämisessä on kaupungin DMA – density, mix, access – tiiveys, sekoittuneisuus ja saavutettavuus. Näitä tekijöitä Järvenpäässä on pyritty valmistelun ja päätöksenteon yhteistyöllä sekä linjakkaalla maapoliittisella ohjelmalla edistämään.

– Kaikki lähtee saavutettavuudesta, yhteyksistä. Kun ne toimivat, ihmiset ja yritykset kokevat paikan houkuttelevana. Toiseksi, sopiva sekoittuneisuus asuntoja, työpaikkoja ja palveluja on kaikille eduksi ja ne myös ruokkivat toisiaan. Niiden on siis sijaittava lähellä toisiaan, tiiviissä kokonaisuudessa, avaa Hiironen suunnittelun periaatteita.

Järvenpäässä monet seikat jo toteutuvat. Yhteyksissä on panostettu ilmastonmuutoksenkin nimissä raideliikenteeseen. Peräti neljä juna-asemaa ovat asukkaille helposti saavutettavissa, enimmillään noin vartin matkan päässä. Autoa ei tiiviissä, halkaisijaltaan noin kuuden kilometrin kaupunkirakenteessa tarvita sisäisessä liikkumisessa saati matkoihin muualle.

Tulevaa Perhelän kokonaisuutta pitää Juhana Hiironen hyvänä osoituksena Järvenpään tiiviyttä ja saavutettavuutta korostavasta kaupunkipolitiikasta. Kahden korttelin projektiin rakentuu toimitiloja, palveluita ja yli 600 asuntoa.

Suuri kuva kaiken taustalla on individualismin lisääntymisen megatrendi. Elämä koetaan ja käsitetään kokonaisuutena, jossa työsuhteet ovat lyhyempiä, töitä voi tehdä fyysiseen paikkaan sitoutumatta. Koti säilyy tietenkin tärkeänä osana elämää. Mutta yhä merkityksellisemmiksi nousevat yhteisölliset seikat, ympäristön laatu ja mahdollisuudet, julkiset ja yksityiset palvelut, matkustamisen vaivattomuus.

Näitä kehityskulkuja ja hiljaisia signaaleja Järvenpää on eittämättä suunnittelussaan aistinut ja jo toteuttanut.

Next article