Skip to main content
Etusivu » Asuinalueet » Kuntavaaleissa vaikutamme omaan tulevaisuuteemme
Kuntavaalit

Kuntavaaleissa vaikutamme omaan tulevaisuuteemme

kuntavaalit-aanestaminen
kuntavaalit-aanestaminen
Kuvat: Getty Images ja Kari Långsjö

Jenni Airaksinen

yliopistonlehtori, kunta- ja aluejohtaminen, Tampereen yliopisto 

Nyt on aika valmistautua marssimaan sankoin joukoin vaaliuurnille.

Kunta on ihmisten yhteisö. Kuntalaiset asettavat itsensä helposti toiselle puolelle ja kunnan hallinto-organisaation toiselle. Mutta kunta ei voi menestyä ilman elinvoimaisia yrityksiä ja työpaikkoja sekä osallistuvia ihmisiä – on hyödynnettävä kaikki resurssit ja innovaatiot. Me olemme kirjaimellisesti samassa veneessä, kunta on olemassa kuntalaisia varten.

Vaalien alla kiinnitä huomiota ehdokkaiden vuorovaikutuskykyyn ja kykyyn selittää asioita muille. Suurin osa kunnan tuottamasta arvosta syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa; kuntalaisten ja muiden osallisten, asiantuntijoiden ja kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa.

Äänestä siis järkevintä ja yhteistyökykyisintä ehdokasta.

Kunnat ratkovat globaaleja ongelmia

Kunnat kohtaavat päivittäin merkittävien ongelmien, kuten ilmastonmuutos, syrjäytymisen ehkäiseminen ja ihmisten liikkuminen, vaikutuksia jokapäiväiseen tekemiseen. Ongelmiin on reagoitava nopeasti ja rajallisilla resursseilla, luotava paikallisen tason ratkaisuja valtakunnallisiin ongelmiin. Kaupunki toimii alustana, joka kokoaa yhteen alueella olevia resursseja. Näin syntyy kiinnostavia tapoja ratkaista haasteita, löydetään ja hyödynnetään vaikuttavia käytäntöjä, ennakointia ja matalan kynnyksen ehkäiseviä toimia. Ongelmien ehkäiseminen ennalta on kannattavaa niin kansantaloudellisesti kuin yksilöiden kannalta. Kehitetyt hyvät käytännöt olisi saatava myös valtion ja muiden kuntien käyttöön.

Valtion kannattaisi hyödyntää enemmän kuntien ja kaupunkien ihmisten osaamista. Alueiden haasteet eroavat toisistaan, siksi tarvitaan erilaisia vaikutuskanavia ja ratkaisuja. Enää ei voida tuudittautua yhteen kunta-valtiosuhteeseen vaan tarvitaan aitoa vuoropuhelua.

Valtionhallinnossa välillä hämärtyy se, kuinka paljon pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa on osaamispääomaa. Olisi päästävä isoveli-pikkuveliasetelmasta tasavertaiseen yhteistyöhön.

Next article