Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Asiantuntija Elmeri Kauko: Digitalisaatio muuttaa työympäristöä ja toimitilojen tarvetta
Coworking

Asiantuntija Elmeri Kauko: Digitalisaatio muuttaa työympäristöä ja toimitilojen tarvetta

digitalisaatio-toimitilat
digitalisaatio-toimitilat
Kuva: Adobe Stock

Digitalisaatio muuttaa työympäristöä ja toimitiloja. Tulevaisuudessa työnteko ei ole toimistoon tai konttoriin sidottu.

Coworking -yhteisö MOW Mothership of Workin Mothership captain Elmeri Kauko kertoo miten se muuttaa työympäristöä ja vaikuttaa toimitiloihin.

– Digitalisaatiosta on tulossa normi ja teknologia yleistyy alasta riippumatta. Teknologian käyttöönotto riippuu pitkälti alasta. Palvelutoimitiloissa erilaiset infonäytöt, esineiden internet ja mobiilipäätteisiin tulevat palvelut ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten digitalisaatio muuttaa käyttökokemusta.

Digitalisaatio muuttaa myös työskentelyä ja toimintatapoja.

Digitalisaatio on suuri muutos. Teknologian saatavuus ja sen osaaminen tekevät muutoksesta erittäin nopeaa. Muutos luo uudenlaisia mahdollisuuksia teknologian kehittämiseen ja synnyttää uusia palvelualoja, esimerkkeinä mainittakoon tietoverkkoihin perustuvaa henkilökuljetuspalvelua tarjoava Über ja Airbnb. Voimme olla yhteydessä useaan eri paikkaan samanaikaisesti ja tiedonjako tapahtuu reaaliajassa. Startup-kulttuurin yleistyminen ja kokemuksista oppiminen muuttavat työtä merkittävästi. Syntyy paljon pieniä firmoja ja on helppo luoda uutta, koska työntekijät ovat paremmin saatavilla. Verkostoituminen onnistuu digitaalisilla alustoilla helposti ja ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla maailman ympäri.

Kaukon edustama Mothership of Work on murroksessa vahvasti mukana tarjoamalla erilaisia ratkaisuja erilaisille toimijoille.

– Vastaamme muuttuvaan työn luonteeseen ja tarjoamme erilaisia työtiloja moninaisiin ja poikkeaviin tarpeisiin. Tarjoamme joustavia mahdollisuuksia freenlancereille, yrittäjille sekä pienille ja isoille tiimeille. Toimitilakiinteistöissä luomme työtä tukevia toimintoja, jotka mahdollistavat paremman fokuksen ydintyötehtäviin.

Next article