Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Kestävää liiketoimintaa kiertotaloudella
Digitalisaatio

Kestävää liiketoimintaa kiertotaloudella

Kuva: Getty Images

Kari Herlevi

projektijohtaja, Luontoa vahvistava kiertotalous, Sitra

Aivan aluksi on hyvä todeta, ettei kiertotalous ole oma toimialansa, vaan kiertotalouteen liittyvät kysymykset koskevat tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia yrityksiä. Kiertotalouden pohjimmainen idea on, että jo käytössä olevia tuotteita ja materiaaleja hyödynnetään mahdollisimman pitkään. Kun tuotteet ja materiaalit ovat tehokkaassa käytössä, uusia luonnonvaroja ja niiden prosessointia tarvitaan vähemmän. 

Yritysten keskeinen kilpailukykytekijä on taito yhdistää digitaaliset ratkaisut ja kiertotalouden keskeiset kysymykset – ja vielä niin, että digitaalisten ratkaisuiden osalta hyödynnetään niiden tuomat mahdollisuudet ja minimoidaan haittavaikutukset. 

Niin asiakkaat, sijoittajat kuin työntekijätkin vaativat yhä enemmän vastuullisuutta ja tuotantoketjujen läpinäkyvyyttä. Myös lainsäädännöllä halutaan hillitä kestämätöntä luonnonvarojen käyttöä ja samalla hidastaa ilmastonmuutosta ja torjua luonnon monimuotoisuuden katoamista. Toisaalta kiertotalous on myös hieno taloudellinen mahdollisuus edelläkävijöille, sillä ensimmäinen markkinoille ehtijä saa paljon jalansijaa.

Suomessa on ilahduttavan paljon kiertotalouden edelläkävijöitä. Meille on syntynyt teknologista osaamista ja markkinoiden lukutaitoa sekä kyky muuttaa tämä kaikki investoinneiksi ja kaupalliseksi toiminnaksi. Osaamisen kehitys yrityksissä näkyy liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa työllisyyden kasvuna sekä viime kädessä hyvinvointina Suomessa.

Haluan painottaa, että muutos lähtee aina yrityksen johdosta ja konsernitasolta, jossa pitää olla paitsi strategista näkemystä, myös rohkeutta ja kykyä johtaa. Tosiasia nimittäin on, että nykytilanne on varsin hälyttävä. Olemme täysin riippuvaisia luonnosta ja ympäristöstä, olipa kyseessä sitten terveys, talous tai hyvinvointi. 

Aikakautemme suurimpiin uhkiin kuuluvia ilmastonmuutosta, luontokatoa tai luonnonvarojen ylikulutusta ei ratkaista ilman yritysten panostusta. Kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ja innovaatiot ovat samalla keino vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä.  

Next article