Skip to main content
Etusivu » Digitalisaatio » Luotettava digitaalinen yhteiskunta perustuu yhteistyössä turvattuun kybertoiminta­ympäristöön
Tulevaisuuden kaupungit

Luotettava digitaalinen yhteiskunta perustuu yhteistyössä turvattuun kybertoiminta­ympäristöön

kybertoimintaymparisto
kybertoimintaymparisto
Kuva: Getty Images

Tanskalainen varustamo ja logistiikkayhtiö arvioi elokuussa haittaohjelman aiheuttaneiden viikkoja kestäneiden ja toimintakykyyn huomattavasti vaikuttaneiden tietojärjestelmäongelmien tulleen maksamaan satoja miljoonia euroja.

Brittiläisissä sairaaloissa puolestaan kyky palvella muita kuin kriittisiksi tunnistettuja asiakkaita kärsi vakavista ongelmista viime toukokuun kiristysohjelma-aallon ollessa pahimmillaan.

Edellä mainittuja esimerkkejä yhdistää kybertoimintaympäristön hyödyntäminen kohteen kannalta haitallisiin tarkoituksiin, joko suoraan tai välillisesti osana laajempaa vaikuttamisen kirjoa. Tanskalaisen yhtiön tapauksessa geopolitiikka tuli konkreettisesti kylään, kun valtiollisten intressien toteuttamisen sivulliseksi uhriksi osui globaali suuryritys.

Uhrien kokemat vaikutukset eivät ole rajautuneet toimintakykyyn, maineeseen tai talouteen kohdistuneisiin kolauksiin, vaan vaarassa ovat olleet jopa ihmishenget.

Uutiset kotimaasta paljastavat meilläkin olevan kyberturvallisuudessa vielä runsaasti työsarkaa jäljellä. Kyberturvallisuuden kehittämisen tulee onnistuakseen tapahtua laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, viranomaisten ja kansalaisten välillä.

Digitaalinen yhteiskunta voi uhkista huolimatta rakentua kestävälle ja luotettavalle pohjalle

Eri toimijoiden välisen keskinäisriippuvuuden sekä organisaatioiden, toimialojen ja valtioiden rajat ylittävien arvoketjujen johdosta yritysten omistajien ja johdon intresseissä on huolehtia jatkuvuuden hallinnasta myös kyberturvallisuuden osa-alueella. Jatkuvuuden hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisesta huolehtiminen on osa yritysten strategista vastuunkantoa.

Huoltovarmuuskeskuksen Digipooli on luotu tukemaan elinkeinoelämän ja erityisesti huoltovarmuuskriittisiksi tunnistettujen yrityksien ja organisaatioiden varautumisponnisteluja kyberturvallisuuden alueella. Tavoitteeseen päästäkseen Digipooli osallistuu kyberuhkien systemaattiseen tunnistamiseen, laatii selvityksiä, suosituksia ja ohjeita kyberriskien hallintaan, sekä järjestää yhteistoimintaa kehittäviä harjoituksia.

Laajaan yhteistyöhön perustuvan varautumistoiminnan ansiosta digitaalinen yhteiskunta voi uhkista huolimatta rakentua kestävälle ja luotettavalle pohjalle. Turvallinen kybertoimintaympäristö takaa siitä saatavat hyödyt kaikille yhteiskunnan jäsenille.

Kirjoittaja Pasi Eronen toimii Digipoolin poolisihteerinä.

Lue myös: Digitaaliset ratkaisut tuovat turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon

Next article