Skip to main content
Etusivu » Energia » Tuulivoima on investointi turvallisuuteen
Sponsoroitu

Aapo Koivuniemi

toimitusjohtaja

ABO Wind Oy

Nils Borstelmann

toimitusjohtaja

Energiequelle Oy

Maatuulivoima on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa olennaisena osana Suomen energiajärjestelmää. Kotimainen uusiutuva energia on kriittistä energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta ja se on keskeinen tekijä vihreässä siirtymässä ja vetytalouden kehittämisessä.

– Valtaosa vihreistä investoinneista on sähköintensiivisiä. Suomi ei voi kilpailla investointitukiohjelmilla, vaan maatuulivoiman tuottamalla edullisella sähköllä. Raaheen suunniteltu terästehdas olisi voinut vaatia jopa 10 TWh sähköä vedyntuotantoon. Yksi terawattitunti on miljardi kilowattituntia, eli yhden sentin hinta lisää kilowattitunnille kasvattaa käyttökuluja vuodessa 100 miljoonaa. Suomen sähkön hinta viime vuonna oli nelisen senttiä EU:n keskiarvoa alempana, eli yhdelle tehtaalle hintaero olisi 400 miljoonaa, toteaa ABO Wind Oy:n toimitusjohtaja Aapo Koivuniemi.

Toisin kuin fossiilisia polttoaineita käytettäessä, tuulivoiman tuotanto ei ole altis ulkoisille häiriöille kuten globaaleille kriiseille, kaupankäynnin rajoituksille tai toimitusketjun ongelmille.

Tuulivoima vahvistaa Itä-Suomen taloutta ja koko Suomen puolustuskykyä

Tuulivoima-alueet voivat houkutella paikkakunnalle myös puhtaaseen energiaan pohjautuvia, kestäviä teollisuusinvestointeja. Maatuulivoimalan maksama kiinteistövero saattaa jopa mahdollistaa kunnallisveron alentamisen.

– Monipuolisuus on suomalaisen energiapaletin vahvuus, se ei seiso yhden jalan varassa. Suomessa on maailman parhaiten hoidettu kantaverkko, mutta haasteena on, pystytäänkö verkkoa kehittämään samassa tahdissa tuulivoiman kasvun kanssa. ABOn laskelmissa Itä-Suomen tuulivoimainvestoinneissa pyöritään noin neljässä miljardissa ja muilla on siihen päälle omia suunnitelmiaan. Itä-Suomen saaminen mukaan tasaisi sähkön hinnan vaihteluita ja verkon kuormitusta, Koivuniemi huomauttaa.

– Mitä enemmän Suomella on omaa tuulivoimaa, sitä omavaraisempia me olemme. Meillä on Puolustusvoimien kanssa sama tavoite – turvallinen, omavarainen ja itsenäinen Suomi – mutta eri työkalut. Keskustelussa on jäänyt vähemmälle, että kun puolustusvoimat antaa lausunnon tuulivoimasta ja ilmavalvonnasta, se ottaa samalla kantaa alue-, työvoima- ja energiapolitiikkaan. Elinvoimainen Suomi koko maan laajuudelta on myös puolustustekninen kysymys, muistuttaa United Bankersin Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energian Senior Advisor Heikki Kauppinen.

Ei vetyä ilman tuulta

Vihreän vedyn tuotanto vaatii runsaasti uusiutuvaa sähköä.

– Suomella olisi loistava mahdollisuus houkutella teollisia investointeja. Mutta vetyä ei voida tehdä ilman tuulta. Saisivatko tuulivoimatoimijat auttaa tuotannon ja työpaikkojen säilyttämisessä Suomessa? Kauppinen kysyy.

– On välttämätöntä säilyttää Suomen maine luotettavana investointiympäristönä. Maatuulivoima on jo nyt tärkeässä roolissa, mutta sen merkitys korostuu erityisesti uusien teollisten ja vetyteollisuuden investointien varmistajana. Seuraavat vuodet ovat ratkaisevia Suomen teollisuuden tulevaisuudelle. Päätökset, jotka teemme nyt, määrittävät suunnan seuraavaksi viideksikymmeneksi vuodeksi. Investointiympäristön vakaus on kriittinen tekijä; jatkuva sääntöjen muutos hallituskausittain heikentää investointihalukkuutta. Tarvitsemme johdonmukaisia toimintaedellytyksiä ja reilun pelikentän investointien houkuttelemiseksi, Energiequelle Oy:n toimitusjohtaja Nils Borstelmann summaa.

Lue lisää tehokkaasta ja päästöttömästä energiantuotantomuodosta, joka on oleellinen osa Suomen monimuotoista energiantuotantoa sekä välttämätön osa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tehokasta ja päästötöntä maatuulivoimaa!

Next article