Skip to main content
Etusivu » Energia » Energiantuotannon sähköistyminen vaatii uusia ratkaisuja
Sponsoroitu

Risto Nupponen

toimitusjohtaja

Höyrytys Oy

Höyrytys Oy on vuosikymmeniä pitkäjänteisesti kehittänyt varaenergiaratkaisuja häiriötilanteiden korjaamiseksi. Yhtiö tarjoaa esimerkiksi nopeasti siirrettävää höyryn- ja lämmön-tuotantokapasiteettia.

Energiajärjestelmän toimintavarmuuden tavoitteena on varmistaa energian saatavuus kaikissa olosuhteissa – myös vaikeimmissa häiriötilanteissa. Höyrytys Oy:n toimitusjohtajan Risto Nupposen mukaan toimintavarmuus tulee aina kyetä toteuttamaan myös mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

– Varalaitoksen ei pitäisi olla pelkkä investointi, vaan se tulisi saada myös tuottamaan. 

Vihreän siirtymän mukanaan tuoma tuuli- ja aurinkosähkön lisääntyminen tuotantopuolelle ohjaa vahvasti myös energiankäyttöä. Sähköpoikkeamien tasapainotuksessa ja käyttöhäiriöihin varautumisessa kapasiteetti- ja taajuusreservimarkkina ovat avainasemassa.

– Investoinneiltaan kallis öljykattilalaitos on aiemmin ollut vain varalla odottamassa kaukolämmön tuotannon häiriötilanteita. Jatkossa se on mahdollista korvata sähkökäyttöisellä kaukolämpöyksiköllä, joka voi samalla toimia taajuusreservimarkkinassa, Nupponen kuvailee. 

Tätä yksikköä voidaan käyttää myös perustuotannossa edullisten sähkön tuntihintojen aikana.

Vahvasti kohti sähköistyvää energiamarkkinaa

Höyrytys on viime aikoina panostanut erityisesti sähköllä toimiviin laitosratkaisuihin, jotka palvelevat tulevaisuuden varaenergiatarpeita. Näillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa myös taloudellista hyötyä.

– Esimerkkejä ovat sähkölämpö- ja sähköhöyrykattilat, vetykäyttöiset kaasumoottorilaitokset sekä erityisesti akkuenergiavarastot, Nupponen sanoo.

Varautuminen voi ratkaisujen avulla olla paikallista tai ne voivat osallistua laajempaan sähköjärjestelmän tasapainotukseen.

–Varautumisessa on tärkeää, että käytössä on nopea ja joustava, öljyynkin perustuva, ei paikkaan sidottu varaenergiaratkaisu, Nupponen jatkaa. 

Höyrytyksessä on hiottu prosesseja, joissa yhdistyvät laitteistot, henkilöstön osaaminen ja viranomaisvaatimukset. Tämä takaa Nupposen mukaan asiakkaille hyvän lopputuloksen ja luo yhtiölle selkeän kilpailuedun.

– Pystymme vastaamaan monenlaisiin, yllättäviinkin tarpeisiin joustavasti ja nopeasti.

Energiajärjestelmän häiriötilanteisiin on hyvä varautua

Tutustu tarkemmin Höyrytys Oy:n varaenergia-ratkaisuihin

Next article