Skip to main content
Etusivu » Energia » Kiinteistöjen ja teollisuuden energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi
Sponsoroitu

Vuonna 2022 sähkön kulutus oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pääosa säästöstä syntyi puhtaasti tehokkuustoimenpiteiden avulla.

Viimeaikaiset energiakriisit ovat havahduttaneet yritykset, että energiansäästöllisillä toimenpiteillä voi olla myös merkittävä taloudellinen vaikutus. Suomi on hyvässä asemassa energiatehokkuuden parantamisessa, sillä laajat kaukolämpöverkot mahdollistavat yritysten hukkalämpöjen hyödyntämisen. Esimerkiksi Hämeenlinnassa on kaksi suurta hukkalämmön yhteistyöhanketta HS-veden ja SSAB:n kanssa, joiden tavoitteena on parantaa kaikkien osapuolien energiatehokkuutta. Kertoo Loimua Oy:n myyntipäällikkö Jukka-Pekka Ahonen.

– Harvasta yrityksestä kuitenkaan löytyy energiatehokkuuden parantamiseen tarvittavia resursseja ja osaamista. Uskon, että monien muiden alojen tavoin energia-alan yrityksetkin ovatkin siirtymässä yksittäisten tuotteiden tarjoamisesta kokonaispalveluiden tuottamiseen ja ne tulevat tarjoamaan palveluitaan aktiivisesti kiinteistöille ja teollisuudelle, Loimua Oy:n liiketoimintapäällikkö Joonas Karhu sanoo.

Energiantuotannon ulkoistaminen

Energiantuotannon investoinnit sitovat projektin aikana merkittävästi sekä henkilöstöä että pääomaa. Luotettavan kumppanin avulla asiakas voi keskittyä ydinbisnekseensä.

– Merkittävin hyöty ulkoistamisesta on, että asiakas saa käyttöönsä osaavan kumppanin, jolle energiatuotanto on ydinbisnestä. Energiayhtiön kaikki resurssit, tukipalvelut ja ulkopuoliset kumppanit tulevat välittömästi asiakkaan hyödynnettäväksi. Näin yrityksen omat resurssit vapautuvat liiketoiminnan kehittämiseen, kasvattamiseen ja vahvistamiseen, Karhu summaa.

Loimua on Suomen toiseksi suurin yksityinen lämpöyhtiö

Energiantuotannon ulkoistaminen osaavalle kumppanille lisää yrityksen energia- ja kustannustehokkuutta, sillä:
• tuotantotoiminnan varmuus, luotettavuus ja ennustettavuus paranevat.
• asiakas saa käyttöönsä Loimualta alan parhaan osaamisen, laajat tuotannon tukipalvelut sekä nykyaikaiset digitaaliset asiakasratkaisut.
• asiakas saa Loimualta lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten osaamisen päästökauppaan ja ympäristöluvitukseen. Nämä asiat tulevatkin jatkossa korostumaan merkittävästi.

Energiantuotannon ulkoistaminen ammattilaiselle lisää energia- ja kustannustehokkuutta

Next article