Skip to main content
Etusivu » Energia » Savukaasujen lämmön talteenotto on ympäristöteko
Sponsoroitu

Kostea savukaasu sitoo itseensä paljon energiaa. Energian lisäksi savukaasut sisältävät myös epäpuhtauksia kuten rikkioksidia, typen oksideja, hiukkasia ja hiilivetyjä, jotka on käsiteltävä.

– Kun puuta, tai muita polttoainejakeita poltetaan, on savukaasut puhdistettava hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Kun energia- tai lämpölaitos puhdistaa savukaasut, on järkevää ottaa samalla kaasuihin sitoutunut energia talteen. Tämä onnistuu savukaasupesurilla, toteaa Condens Heat Recovery Oy:n prosessi-insinööri Okko Niskanen.

Mitä kosteampaa savukaasu on, sitä enemmän se sitoo itseensä energiaa. Palamisilman kostutuksella voidaan nostaa polttolaitoksen hyötysuhdetta sekä vaikuttaa palamisprosessin hallittavuuteen ja käyttövarmuuteen. Riippuen polttoaineen kosteudesta ja kaukolämmön paluuveden lämpötilasta, energiatehokkuuden paraneminen on parhaimmillaan kolmekymmentä prosenttia. Yleisesti päästään kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttiin. Palamisilman kostutuksella tehostettu lämmön talteenotto voidaan toteuttaa käytännössä kaikilla polttoaineilla. Esimerkiksi peruskuormakattiloissa se on maakaasun korkean hinnan takia erityisen kannattavaa.

Condensin toimittamassa kostuttimessa palamisilma lämpiää ja siihen höyrystyy vettä. Höyrystykseen tarvittava energia otetaan savukaasusta lämmön talteenottovaiheen jälkeen. Kostuttimessa jäähtynyt pesurivesi palautetaan pesurille, jolloin savukaasujen lämpötilaa saadaan laskettua enemmän kuin pelkällä pesurikierrolla.

– Mitä tehokkaampi kaukolämpöjärjestelmä, eli mitä kylmempi paluuvesi, sitä parempi hyötysuhde saadaan. Lämmön talteenotto on suoraa polttoainesäästöä lämpölaitokselle, jolloin lämmöntalteenottolaitoksen ja pesurin takaisinmaksuaika on alle kolme vuotta. Nämä projektit ovat mukavia tehdä, sillä asiakas näkee eurot suoraan säästöinä. Lisäksi tulevat imagohyödyt hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, Niskanen kertoo.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi ilmastonmuutoksen hillinnän keskeisistä keinoista. Lämmön talteenotto ja savukaasujen puhdistus auttavat vähentämään näitä päästöjä. Tämän lisäksi pesuri vähentää kaasusta haitallisia pienhiukkasia, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti asutuksen lähellä.


Paras tulos tehdään yhteistyössä

– Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa koko projektin ajan aina suunnittelusta asennukseen. Laitteiston käyttöhenkilöstön koulutus on tärkeä osa projektia, sillä se lisää sitoutumista. Savukaasupesurimme on huoltovapaa, eikä se tarvitse erillistä henkilöstöä. Ennen laitteiston hankintaa kannattaa parantaa verkon tehokkuutta vähentämällä häviöitä, sillä savukaasupesuri mitoitetaan kaukolämmön paluuveden lämpötilalle, sanoo Niskanen.

Lämmöntalteenottolaitteisto räätälöidään kuhunkin kohteeseen. Hyvällä suunnitelulla saadaan sekä hyötysuhde paremmaksi että laitteet mahdutettua pieneenkin tilaan. Condens Heat Recovery räätälöi laitteet myös silloin, kun rakennetaan uutta laitosta.

Condens Heat Recovery Oy tekee bioenergian käytöstä tehokkaampaa

• Jokainen lämmöntalteenottolaitteisto räätälöidään kyseiseen laitokseen sopivaksi.
• 30 vuoden kokemus takaa korkealaatuiset, käyttövarmat laitteistot ja sujuvat toimitukset.
• Korkea asiakastyytyväisyys puhuu puolestaan.

Kotimaiset, tehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut savukaasujen lämmön talteenottoon ja kaasujen puhdistamiseen

Tai käytä laskuria savukaasupesurin lämmöntalteenottotehon arvioimiseksi:
condens.fi/fi/laskuri-savukaasupesurin-lämmöntalteenottotehon-arvioimiseksi.

Next article