Skip to main content
Etusivu » Energia » Tuulivoima tuo elinvoimaa Suomelle
Sponsoroitu

Tuulivoiman käyttö lisääntyy, sillä se on edullista ja vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Samalla Suomeen saadaan merkittäviä investointeja.

Tuulivoima on Suomessa nopeimmin kasvava energiantuotannon muoto ja samalla edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia. KSBR:n toimitusjohtajan Tuomas Skantzin mukaan uusiutuvana ja päästöttömänä energiamuotona tuulivoima edistää merkittävästi myös ilmastotavoitteiden saavuttamista.  

– Tuulivoima ei yksinään ratkaise energiatuotannon haasteita, mutta se on yksi askel kestävän energiantuotannon suuntaan. Tuulienergiaan investoiminen lisääntyy jatkuvasti, jolloin tämän uuden ja kilpailukykyisen teknologian merkitys korostuu entisestään.

Suomessa tuuliolot ovat suotuisat tuulivoiman tuottamiseen. Myös maltillisena pysyvä sähkönhinta muodostaa merkittävän kilpailutekijän. 

– Jo nyt tänne on rakennettu suuria datakeskuksia, ja jatkossa niitä rakennetaan lisää. Nämä ovat investointeja, joita Suomessa erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaivataan, Skantz sanoo. 

Avainasemassa kokeneet ammattilaiset 

Tuulivoima tuo myös haasteita, sillä sen nopea lisärakentaminen kuormittaa sähkön siirtoyhteyksiä. KSBR:n tuulivoimasta vastaava projektijohtaja Teemu Kemppe muistuttaa, että kapasiteetin kasvaessa tarvitaan investointeja myös kantaverkon puolelle.

– Lähitulevaisuudessa tuulivoiman kapasiteetti lisääntyy Suomessa vuosittain ainakin noin 1000 megawatin verran, mikä tarkoittaa voimalan yksikkötehosta riippuen vuodessa 145–180 uutta voimalaa. Investoinnit kantaverkkoon taas tuovat lisää työtä alan osaajille.

Onnistunut tuulivoimahanke alkaa Kempen mukaan hyvästä suunnittelusta. Olennaista on, että kaikki tarvittavat selvitykset on tehty huolellisesti ja että luvitusasiat ovat kunnossa.

– Onnistuneessa hankkeessa avainasemassa ovat kokeneet ammattilaiset, jotka osaavat varata riittävästi aikaa myös toteutuksen suunnitteluun. Suunnitteluvaiheessa on myös syytä käydä maanomistajien kanssa avointa keskustelua siitä, mitä hankkeessa tapahtuu.

KSBR – resurssitehokasta tuulivoimarakentamista

Pitkistä asiakassuhteistaan tunnettu tuulivoimainfran rakentamisen markkinajohtaja KSBR pyrkii älykkäällä suunnittelulla ennen kaikkea tehokkuuteen. Tavoitteena on vähentää tuulivoimahankkeen vaikutuksia niin kustannuksiin kuin ympäristöönkin ja varmistaa hankkeiden valmistuminen sovitussa aikataulussa. 

– Tämä tarkoittaa esimerkiksi tie- ja kaapelimetrien, voimalaperustusten koon sekä logistiikan optimointia. Optimoinnilla myös rakentamisen jälki jää mahdollisimman pieneksi, Kemppe sanoo. 

Kaikki mitä tehdään, dokumentoidaan tarkasti. Näin jokainen yksityiskohta on ajan tasalla hankkeen valmistuttua.

– KSBR:llä on tuulivoimainfran rakentamisesta ylivoimaisesti Suomen kattavin kokemus. Tuomme asiakkaalle lisäarvoa hanke- ja toteutusvaiheessa sekä uusia, projekteja kokonaisvaltaisesti edistäviä ideoita, Kemppe jatkaa. 

Kokonaisuudessaan onnistunut tuulivoimahankkeen toteutus vaatii Skantzin ja Kempen mukaan tarkkaa suunnittelua, ammattitaitoista toteutusta, yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja jatkuvaa seurantaa. 

– Tällä tavoin voidaan varmistaa hankkeen menestyksekäs läpivienti ja edistää vihreän energian tuotantoa Suomessa.

Keski-Suomen Betonirakenne Oy

KSBR on tuulipuistojen KVR-toimitusten erikoisosaaja ja viime vuosina profiloitunut vahvasti Suomen johtavana tuulivoimainfran kokonaistoimittajana. Työn laadukas jälki näkyy kymmenissä tuulivoimapuistoissa ympäri Suomen. Hankkeita on käynnissä tällä hetkellä yli 100 uuden tuulivoimalan edestä. 

Käynnistetäänkö neuvottelut
uuden hankkeen toteutuksesta?

Next article