Skip to main content
Etusivu » Kiertotalous » Kiertotalous mahdollistaa vähähiilisen rakentamisen
Sponsoroitu

Henri Kylä-Utsuri

Rudus Oy:n liiketoimintajohtaja

Syyskuussa 2022 voimaan tulleen jäteasetuksen jälkeen EEJ-betonimursketta ei luokitella enää jätteeksi, vaan sitä voidaan käyttää tietyin reunaehdoin kiviaineksena maan-, talon- ja viher-rakentamisessa kuten mitä tahansa vastaavaa luonnonkiviainesta.

– On merkittävä muutos, että uusi lainsäädäntö mahdollistaa EEJ-betonimurskeen käyttämisen raaka-aineena myös betonin ja betonituotteiden valmistuksessa. Oikealla käsittelyllä hukkamateriaaleista, sivuvirroista ja jätteistä pystytään jalostamaan korkealaatuisia uusia tuotteita. Tärkeää on myös varmistaa, että markkinoille betonimursketta tuottavien yritysten kilpailuasetelma on tasapuolinen, toteaa Rudus Oy:n liiketoimintajohtaja Henri Kylä-Utsuri.

Ilmastoystävällisiä tuotteita päästöttömään rakentamiseen

Rudus Oy:n kunnianhimoisena tavoitteena on puolittaa vuoden 2019 päästönsä vuoteen 2035 mennessä ja olla vuoteen 2050 mennessä hiilineutraali koko toimintansa osalta.

– Nopeat ja kevyet ratkaistu on jo tehty, mutta menemme suunnitelmallisesti eteenpäin, jotta pystymme lunastamaan lupauksemme. Haluamme tarjota ilmastoystävällisiä tuotteita, joilla asiakkaat voivat viedä omia hankkeitaan eteenpäin, Kylä-Utsuri lupaa.

Esimerkkinä kierrätetystä betonista ja tiilistä kehitetty Betoroc-murske, joka on todennetusti hiilinegatiivinen. Betoroc-murske sitoo itseensä hiilidioksidia karbonisaatioreaktiossa.

Ruduksen kivipohjaisista rakennusmateriaaleista sekä tarpeettomista maa-aineksista valmistetut uusiotuotteet korvaavat neitseellisiä kivi- ja maa-aineksia esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden kantavissa sekä jakavissa kerroksissa. Kun kierrätystuotteet otettaan mukaan suunnitteluun ja vaihtoehdoksi jo tarjouspyyntövaiheessa, asiakas säästää rakennusmateriaalikustannusten lisäksi myös ympäristöä.

Palveluja, kestäviä uusiotuotteita ja säästöä rakentamiskustannuksissa

Next article