Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Säästöt vai vastuullisuus? – Moduulirakennuksen avulla voit valita molemmat
Sponsoroitu

Täydellisessä maailmassa kaikilla kunnilla ja sote-alueilla on aina käytössään oikea määrä osaavaa henkilökuntaa, tarpeisiin mitoitetut tilat sekä riittävät muut resurssit.

Tosielämässä kaikkien resurssien kanssa joudutaan jatkuvasti tasapainoilemaan.  Tilojen osalta haasteisiin on kuitenkin tarjolla joustava ratkaisu: moduulirakentaminen. 

Lisää joustavuutta ja taloudellista ennustettavuutta

Moduulirakennukset tuovat lisää ennustettavuutta tiloista aiheutuviin kuluihin. Yleensä asiakas vuokraa moduulirakennukset tietyksi ajaksi, joten kustannukset pystytään ennakoimaan koko sopimuskaudelle. Kunnan tai sote-alueen ei tarvitse kantaa esimerkiksi yllätysremonttien aiheuttamaa taloudellista riskiä, koska moduulit omistava yritys vastaa rakennusten huolloista ja korjauksista.

Moduulirakennukset helpottavat osaltaan myös julkisen sektorin korjausvelkaa. Ne soveltuvat erinomaisesti muun muassa kohteisiin, joiden pitkäaikaisesta tarpeesta ollaan epävarmoja.

– Asiakkaan näkökulmasta nykyaikainen moduulirakennus ei eroa perinteisestä rakennuksesta juuri muilta osin kuin että se on siirrettävä ja sen muuntojoustavuus säilyy korkealla tasolla koko elinkaaren ajan, kertoo Adapteo Finlandin toimitusjohtaja Tuomas Vaalto.

Moduulirakennus on vastuullinen vaihtoehto

Rakennusten muuntojoustavuuden merkitys kasvaa lähivuosina huomattavasti. Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja muutosta vauhdittaa muun muassa vuoden 2025 alussa voimaan astuva rakentamislaki. Uusi laki vahvistaa rakentamisen kiertotaloutta ja ohjaa huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt.

Vielä tällä hetkellä rakentaminen on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista. Vaalto huomauttaa, että hiilineutraaliuden ja muuttuvan lainsäädännön edellyttämiin tavoitteisiin on vaikea päästä ilman puurakenteisia, kierrätettäviä moduuleja.

– Moduulirakenteisissa projekteissa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet toteutuvat; rakenteet on tehty puusta, kaikki jätteet kierrätetään ja itse rakennukset on varta vasten suunniteltu uudelleenkäytettäviksi.

Kiinnostuitko moduulirakennusten mahdollisuuksista?

Next article