Skip to main content
Etusivu » Tulevaisuuden koulu » Jan Vapaavuori: Hyviä kouluja kaikille helsinkiläisille
Koulutus

Jan Vapaavuori: Hyviä kouluja kaikille helsinkiläisille

Kuva: Jetro Stavén

– Maailman parhaat koulut ovat Helsingin ja koko Suomen vahvuus, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Maailma kuitenkin muuttuu koko ajan ja niin muuttuvat koulutkin. Helsingin uuteen, vuoteen 2021 ulottuvaan strategiaehdotukseen sisältyy useita kouluja ja opetusta koskevia linjauksia.

− Globaalissa sekä myös kaupunkien välisessä kilpailussa yksi meidän voimavaroistamme on suomalainen koulu ja sen tuoma osaaminen. Silti koulujakin pitää kehittää, jotta ne vastaavat uudenlaisiin tarpeisiin. Tulevan sote-uudistuksen myötä koulujen merkitys ja niiden prosentuaalinen osuus kaupungin palvelukokonaisuudessa kasvaa, koska sote-palvelut eivät enää kuulu kaupungille. Kaupungin johdon tehtävä on luoda toimivat edellytykset pedagogiikan ammattilaisille tehdä työtään, Vapaavuori sanoo.

Hänen mukaansa tarvitaan lisää englanninkielistä varhaiskasvatusta sekä opetusta, jotta globaalissa kilpailussa voidaan pärjätä. Sitä voivat tarjota niin kaupunki, valtio kuin yksityiset toimijat.

− Eräs Helsingin uuden strategian tavoitteista on kaksinkertaistaa englanninkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen määrä. Sen toivotaan houkuttelevan ulkomaisia osaajia Suomeen. Kieltenopetusta lisätään ja varhaistetaan kaikille koululaisille. Erityisesti kiinan kielen osaajia tarvitaan.

Toinen tärkeä strategiaan liittyvä seikka on asteittainen siirtymä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Helsinki toimii tässä edelläkävijänä, ja maksuttomuus alkaa ensin 5-vuotiaiden kohdalla, hän kertoo.

Koulurakennukset mukaan kiinteistöstrategiaan

Pääkaupungin kasvun ja kehityksen myötä tarvitaan paitsi uusia opettajia myös sopivia, terveitä tiloja. Sisäilmaongelmat ovat vaivanneet monia julkisia rakennuksia, erityisesti kouluja.

Mikä on nykytilanne Helsingissä vauriokoulujen suhteen?

− Tällä hetkellä on tiedossa 76 koulujen perusparannushanketta, joista osa liittyy nimenomaan sisäilmaongelmiin. Ongelmiin ei ole oikeastaan yhtään selkeää syytä: aikojen saatossa on tehty rakennusten suunnittelu-, rakennus- ja hoitovirheitä. Aina ei olla ymmärretty, miten asiat liittyvät toisiinsa: vääränlainen ylläpito on aiheuttanut ongelmia, kuten ilmanvaihdon sulkeminen viikonlopuksi, vaikka tavoitteena on ollut energian säästö.

Koulurakennukset otetaan huomioon Helsingin tulevassa kiinteistöstrategiassa.

− Asia vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua. Erilaisten ongelmien korjaamiseen kuluu merkittävä summa rahaa, ja korjaukset tulee tehdä kerralla ja kunnolla. On myös arvioitava, mitä tiloja kannattaa lähteä korjaamaan. Uusi tulokulma tähän problematiikkaan on niin sanottu elinkaarimalli, jossa kunnossapitoon liittyvät riskit ovat pitempään rakentajan vastuulla.

Millainen on tulevaisuuden koulu Helsingissä?

− Tulevaisuuden koulu on terve ja turvallinen oppimisympäristö. Se on kansainvälisempi ja monikulttuurisempi ja reagoi myös globaaleihin trendeihin. Se elää vahvasti kiinni ajassa ja tarjoaa työkaluja, joilla selviää tulevaisuudessa. Kaikki koulut Helsingissä ovat hyviä: koulujen väliset erot ovat mahdollisimman pieniä, jottei alueellista segregaatiota synny. Eräs kiinnostava asia on, miten modernissa maailmassa koulujen fyysiset raamit eivät enää rajoita opetusta ja oppimista. Koko kaupungista tulee oppimisympäristö, Jan Vapaavuori visioi.

Next article