Skip to main content
Etusivu » Rakentaminen » Joustavammat raamit kaavoitukseen
Vähähiilinen rakentaminen

Joustavammat raamit kaavoitukseen

kaavoitus
kaavoitus
Tiukat kaavavaatimukset eivät luo älykästä kaupunkia. Kimmo Kurunmäki peräänkuuluttaa joustavuutta kaavamääräyksiin. Kuva: Getty Images

Kimmo Kurunmäki

yhdyskunta ja infra -johtaja,
RAKLI

Valmisteilla oleva maankäyttö- ja rakennuslaki ei ole yltämässä tavoitteisiinsa, sanoo RAKLIn yhdyskunta ja infra -johtaja Kimmo Kurunmäki.

Maankäyttö- ja rakennuslakia on täydennetty vuosien saatossa useaan otteeseen ja Kurunmäki kuvailee sen muistuttavan tilkkutäkkiä. Tarve lain kokonaisuudistukselle on selvä, mutta uudistus herättää Kurunmäessä huolta.

– Lakiuudistuksesta uupuu julkisen ja yksityisen yhteistyön kehittäminen. Vaikuttaa siltä, että pienimmätkin yhteistyön idut asuntotuotannon ja täydennysrakentamisen edistämiseksi ovat karisemassa pykäläluonnoksista pois.

RAKLI ja elinkeinoelämän muut instanssit kokevat, että kiinteistön omistajalla voisi olla asemakaavan valmistelijan rooli.

Julkisen ja yksityisen yhteistyön lisääminen olisi hyvä kaavoituksen sujuvoittamisen väline. Kuva: Unsplash

– Olennaiset kaavan laatimisen ja päätösten vaiheet noudattaisivat toki sitä samaa polkua kuin perinteisesti, mutta tämä kiinteistöomistajan rooli olisi lisäresurssi. Kuulemme usein esimerkkejä siitä, että hyvin perustellut kaava-aloitteet eivät vuosiin etene mihinkään. Kun hankkeet toteutuvat nopeammin myös hyödyt realisoituvat nopeammin.

Kurunmäki painottaa, että aloitteiden tulee edetäkseen toki vastata kunnan maankäytön tavoitteita.

Yhteistyötä lisää

– Julkinen ja yksityinen eivät ole vastakkaisia osapuolia, Kurunmäki sanoo.

– Pyrimme yhteistyön lisäämiseen. Me näemme, että tämä olisi hyvä kaavoituksen sujuvoittamisen ja täydennysrakentamisen väline.

Kurunmäki peräänkuuluttaa joustavuutta kaavamääräyksiin.

– Kaavamääräysten tulisi jossain määrin sallia käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden muutoksia, mikäli muut keskeiset tavoitteet, kuten vähähiilisyys ja kestävä liikkuminen, toteutuvat. Määräyksillä tulee ohjata tavoitteita ja jättää toteuttajalle keinojen ratkaiseminen. Tiukat kaavavaatimukset eivät luo älykästä kaupunkia.

Kurunmäki nostaa esiin esimerkin joustavuuden hyödyntämisestä.

– Oletetaan, että kaava pakottaa yhteissaunan rakennuksen kattokerrokseen. Kuitenkin käyttäjien ja kustannuksien vinkkelistä järkevintä olisi antaa rakennuttajan harkita, onko saunalle kysyntää ja minne se kannattaisi sijoittaa.

Next article